Vad är SMART? (Målformulering)

SMART – Betydelse

S.M.A.R.T. är en metod som används för att förenkla utformningen av ett mål. Med hjälp av denna modell kan du enklare avgöra huruvida en målsättning är passande/applicerbar eller inte.

Det finns flera olika varianter av SMART, men den kanske vanligast förekommande varianten i Sverige står för: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt. Fortsätt läsa ”Vad är SMART? (Målformulering)”

Vad är PEST-analys?

PEST-analysen är en modell som används för att urskilja vilka makrofaktorer* som påverkar ett företag. Bokstäverna i PEST står för politiska- (political), ekonomiska- (economic), sociokulturella- (social) och teknologiska (technological) faktorer.

Ibland läggs även rättsliga- (legal) och miljömässiga (environmental) faktorer till. Modellen kallas då för PESTLE-analys. Fortsätt läsa ”Vad är PEST-analys?”

Vad är SWOT? Förklaring, exempel & mallar

SWOT – Betydelse

SWOT-analys (även kallad SWOT-matris) är en metod som används för att urskilja nuvarande styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats), i en organisation eller i ett projekt. Fortsätt läsa ”Vad är SWOT? Förklaring, exempel & mallar”

10 gratis marknadsföringsverktyg

Här har jag samlat tio kostnadsfria marknadsföringsverktyg som gör livet lite lättare för dig som arbetar med marknadsföring.

Här har jag samlat tio kostnadsfria marknadsföringsverktyg som gör livet lite lättare för dig som arbetar med marknadsföring. Alla dessa verktyg kan du använda gratis. Fortsätt läsa ”10 gratis marknadsföringsverktyg”