Hur man byter kanalbild på Youtube och väljer rätt bildstorlek

Att byta kanalbild på Youtube är enkelt och det kan göra din Youtube-kanal en hel del snyggare. Det många inte vet är att kanalbildens storlek ändras beroende på skärmens upplösning, alltså kommer mer av kanalbilden att synas på en TV än på en smartphone.

I denna guide visar jag dig hur du ändrar din kanalbild på Youtube och hur du optimerar den så att den passar för alla typer av skärmar.

 


 Hur du ändrar din kanalbild på Youtube


 

1. Logga in på ditt Youtube-konto och vänsterklicka på din profilbild uppe i det högra hörnet. Tryck sedan på studio.


2. Tryck på ”VISA KANAL” under kanalens namn.


3. Klicka på pennan högst upp till höger om kanalbilden och välj ”Redigera kanalbilden”.

Redigera


 4. Välj en bild ifrån din dator eller välj ett foto ifrån galleriet. För bästa resultat ska bilden vara 2560 pixlar i bredd och 1440 pixlar i höjd.

Voilà! Du har nu fixat en ny kanalbild på Youtube.


Hur du anpassar din kanalbild för olika skärmstorlekar


Som sagt så ser man olika mycket av kanalbilden beroende på skärm och upplösning.
I illustrationen nedan ser du hur mycket av bilden som visas om man använder en TV-skärm, datorskärm eller läsplatta.

Upplösning kanalbild Youtube

Den gula delen i mitten (1546 x 423) syns alltid, oavsett upplösning.
Därför bör det viktigaste synas där, exempelvis texter och logotyper.

De andra upplösningarna är:
Läsplatta: 1855 x 423
Datorskärm (maximal storlek): 2560 x 423
TV-skärm: 2560 x 1440


Mall för kanalbild


Använd dig av nedanstående mall för att se hur mycket av din bild som visas på en viss typ av skärm. Högerklicka på bilden, välj ”Spara bild som…” och spara den som ”.PNG”.
Sedan kan du öppna bilden i ett bildredigeringsprogram (t.ex. Photoshop) och lägga den som ett lager ovanpå din vanliga bild.

Kom ihåg att det endast fungerar om din bild är 2560 x 1440 pixlar i storlek.

Lägg denna mall ovanpå din kanalbild i t.ex. Photoshop för att se hur kanalbilden ser ut när man t.ex. använder en TV, en surfplatta, eller en datorskärm.

 

Dela gärna med dig av resultatet när du är klar med din nya Youtube-kanalbild!

Vad är BCG-matrisen? (Boston-matrisen)

BCG-matrisen (även kallad Boston-matrisen eller tillväxt-marknadsandelsmatrisen) är ett enkelt verktyg som används för att analysera ett företags produktportfölj (produkter som företaget erbjuder) och verksamhetsområden (områden som företaget är verksamt inom).

I BCG-matrisen ställs relativ marknadsandel, d.v.s. hur stor del av marknaden företaget har, i förhållande till marknadens tillväxtgrad, alltså hur mycket marknaden växer. BCG-matrisen delas in i fyra olika grupper som kallas för frågetecken, stjärnor, kassakor, och hundar.

 

BCG-matrisen/Boston-matrisen

 

Boston-matris
Så här ser BCG-matrisen ut. Den är indelad i de fyra kategorierna: frågetecken, stjärnor, kassakor och hundar.

 


Frågetecken

Låg marknadsandel – Hög tillväxt


Frågetecken (ibland kallade problembarn) är verksamhetens osäkra kort. Målet är att de ska bli stjärnor och ännu senare kassakor, men risken finns att frågetecken slutar som hundar om de inte lyckas ta fler marknadsandelar innan tillväxten börjar avta.

Därför krävs det mycket noggrann analys före en verksamhet bestämmer sig för att investera i ett frågetecken. Det är vanligt att nystartade företag endast har frågetecken i sin produktportfölj.

 


Stjärnor

 Hög marknadsandel – Hög tillväxt


Stjärnorna är storspelarna på marknaden. De kostar mycket att underhålla och utveckla eftersom de måste behålla en hög tillväxtgrad och fortsätta vara konkurrenskraftiga. Men stjärnorna är dessutom oerhört lönsamma.

Helst ska stjärnor med tiden utvecklas till att bli kassakor. Detta kan ske genom att verksamheten behåller sin position som ledare inom sin nisch eller som en av de ledande aktörerna på marknaden. Om de misslyckas med det är risken stor att stjärnorna blir hundar.

 


Kassakor

Hög marknadsandel – Låg tillväxt


Kassakor (även kallade mjölkkor) genererar mycket intäkter och utvecklingskostnaderna är låga tack vare att verksamheten är väletablerad på en redan mogen marknad. Man brukar säga att företagen mjölkar sina kassakor, eftersom de ger mycket vinst i förhållande till den låga investeringskostnaden.

I och med att marknaden har en låg tillväxtgrad bör inte vinsten ifrån kassakorna återinvesteras i produktens utveckling, utan istället kan resurserna investeras i t.ex. stjärnor och frågetecken.

 


 Hundar

Låg marknadsandel – Låg tillväxt


Hundar (även kallade byrackor) genererar sällan någon vinst eftersom marknaden redan är mogen och verksamheten spelar en liten roll på marknaden.

Det är inte ovanligt att hundar når break-even, vilket kanske låter bra när man först hör det, men det betyder att resurserna egentligen kan användas för att investera i något annat som är mer lukrativt. Hundar ska alltså i de flesta fall säljas av.

 


Exempel på BCG-matrisen

Såhär kan BCG-matrisen se ut för några av Googles produkter och tjänster:

Stjärna: Youtube

Youtube är den marknadsledande aktören för videoklipp på internet och tjänsten fortsätter att växa så det knakar.

Kassako: Google Sök

I mer än femton år har Googles sökmotor funnits och idag görs mer än tre miljarder sökningar per dag. Google är den ledande aktören på en mogen marknad.

Frågetecken: Google Wallet

Google Wallet är ett mobilt betalsystem som idag endast fungerar i USA. Det finns redan flera stora aktörer på marknaden, så frågan är; kommer Google att satsa på sitt frågetecken?

Hund: Orkut

Orkut är en social mediekanal skapad av Google, som var mycket populär i bland annat Brasilien och Indien. I september år 2014 stängde tjänsten ner, delvis på grund av att Orkut inte lyckades upprätthålla samma höga tillväxtgrad som vissa andra sociala medier.


Avslutningsvis…
Om du vill få en enkel översikt över ditt företags produktportfölj – testa BCG-matrisen. Den hjälper dig att förstå hur verksamhetens resurser kan fördelas på ett effektivt sätt och det blir enklare att avgöra vilka produkter som är att värda att investera i.

Använder du BCG-matrisen i din verksamhet, eller föredrar du någon annan modell? Lämna gärna en kommentar.

Klicka här för att ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015” helt gratis.

Vad är AIDAS-modellen? (Marknadsföring)


AIDAS – Betydelse


AIDAS (även kallad AIDA) är en modell som beskriver de olika steg som en potentiell kund går igenom innan han/hon bestämmer sig för att köpa en produkt eller tjänst. Bokstäverna i modellens namn står för Attention, Interest, Desire, Action, och Satisfaction.

Modellen är bland annat populär bland e-handelsföretag eftersom den hjälper företagen att granska och utveckla sina säljprocesser – från att ett prospekt (en potentiell kund) noterar ett erbjudande fram till dess att han eller hon köper produkten/tjänsten.

Klicka här för att ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015” helt gratis.

Attention (uppmärksamhet)

Det första steget i AIDAS, Attention, handlar om att få den potentiella kunden att lägga märke till ditt erbjudande och att skapa nyfikenhet hos kunden.

Fundera över hur den första kontakten med dina kunder ser ut. Vilket är det första budskapet som når dem? Försök att utveckla detta moment så att det blir ännu mer intresseväckande.

 

Interest (intresse)

När du har fått kundens uppmärksamhet är nästa steg i AIDAS att få personen att bli intresserad av vad du har att säga.

Först bör du ställa frågor och lyssna på vad kunden har att berätta. Försök att identifiera vilka behov och problem kunden har och diskutera med honom/henne om vad orsaken till dessa problem kan vara.

Desire (önskan)

Efter att kunden har blivit intresserad av det du har att säga, vill du väcka en önskan hos honom/henne att äga din produkt eller tjänst. Det kan du göra på flera olika sätt, bland annat genom att:

– Beskriva fördelarna med ditt erbjudande och vad de innebär för kunden.

– Berätta om hur ditt erbjudande kan lösa kundens problem/tillfredsställa dennes behov.

– Gör erbjudandet exklusivt. Kanske gäller erbjudandet endast under en viss tidsperiod?

 

Action (handling)

Bara för att kunden känner ett behov av att ha din produkt eller tjänst betyder det inte att han/hon automatiskt kommer att nappa på ditt erbjudande.

Därför vill du, efter att ha hanterat eventuella invändningar, uppmana kunden att handla av dig. Inom E-handeln använder man vanligtvis call to action, d.v.s. aktiva meningar som ”Köp nu!” på banners och ikoner för att få kunden att vilja köpa saker på direkten.

Det viktigaste är att kunden får en liten knuff i ryggen (inte ordagrant alltså!) så att ni når ett avslut.

 

Satisfaction (tillfredsställelse)

Efter att en kund har handlat av dig är det viktigt att han/hon känner sig tillfredsställd. Det s.k. fenomenet buyers remorse, d.v.s. att kunden känner ånger efter sitt köp,  går att förhindra genom att både före och efter köpet betona vilka fördelar produkten/tjänsten medför.

Tillämpar du AIDAS-modellen inom din verksamhet, eller använder du någon liknande metod? Lämna gärna en kommentar!

Klicka här för att läsa om andra populära marknadsföringsmodeller.

Vad betyder Unique Selling Point (USP)?


USP definition


Unique Selling Point eller Unique Selling Proposition (USP) syftar på de unika faktorerna som skiljer ett företags erbjudanden från sina konkurrenters, till exempel särskilda garantivillkor, leveranstider eller att produkten/tjänsten är unik i sig.

En bra USP ska gå att sammanfatta med enda mening och bör beskriva för kunderna vilka fördelarna med erbjudandet är. Konkurrenterna ska inte kunna erbjuda samma sak och USPen ska vara tillräckligt attraktiv för att kunna locka nya kunder.

Det är viktigt att som företag ha definierade USPar för sin produkter och tjänster, då USParna gör erbjudandena mer konkurrenskraftiga på marknaden.
En bra USP får ditt erbjudande att hamna i en division för sig, eftersom ingen annan verksamhet kan erbjuda exakt samma sak som du. Alltså kommer inte kunder att jämföra dina produkter med dina konkurrenters alternativ.

Klicka här för att ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015” helt gratis.

USP


 Exempel på USPar


Här nedan ser du tre exempel på företag som verkligen har lyckats lyfta fram sina USPar.

FedEx Corporation (logistikföretag): When it absolutely, positively has to be there overnight.

Domino’s Pizza (snabbmatskedja): You get fresh, hot pizza delivered to your door in 30 minutes or less or it’s free.

Fitness 24/7 (träningsanläggning): Träna när du vill, var du vill på över 100 anläggningar.

Notera att alla tre företag utlovar något speciellt till sina kunder. USPar är ofta mycket förtroendeingivande när de beskrivs och marknadsförs väl.


 Hur du bestämmer och utvecklar din USP


1. Definiera vad som är unikt med ditt erbjudande. Det är din USP.

– Är det produkten/tjänsten i sig som är unik, eller är det en kringprodukt, d.v.s. ett komplement till kärnprodukten?

 

2. Kan det unika förstärkas och göras ännu tydligare?

– Om du till exempel erbjuder till största delen ekologiska produkter, går det istället att garantera att det alltid är 100% ekologiskt?

 

3. Vad mer kan bli unikt? Kombinationer kan göra din USP ännu effektivare.

– Att alltid erbjuda gratis frakt och 2 dagars leveranstid är såklart en mer uppseendeväckande USP än att bara erbjuda ett av alternativen.

 

4. Kan du på något sätt skydda din USP?

– Om du har en bra USP kommer förmodligen listiga konkurrenter att snart försöka ta efter den. Därför är det bra om din USP inte går att kopiera, t.ex. genom varumärkesskydd.

 

5. Sist men inte minst; ta fram en mening som beskriver din USP.

– Meningen bör lyfta fram det unika i erbjudandet och beskriva fördelarna med produkten/tjänsten. Sedan är det bara att börja marknadsföra din USP.

 


Har du några andra exempel på bra USPar? Dela gärna med dig!

20 tips på hur du kan marknadsföra din hemsida gratis

Vill du marknadsföra din hemsida utan att behöva betala en enda krona? Då har du hittat rätt.

Idag finns det oerhört många kanaler som tillåter dig att marknadsföra din hemsida helt gratis. De här knepen fungerar utmärkt för att generera mer trafik till din hemsida, oavsett om den redan har många besökare eller inte. Du behöver absolut inga pengar för att kunna genomföra något av dessa förslag.

 


Blandade tips på hur du kan marknadsföra din hemsida gratis


 

1. Skriv nyhetsbrev för att få fler återkommande besökare till din hemsida. Det finns flera gratis e-postmarknadsföringssystem som du kan använda för att utforma nyhetsbreven och få personer att prenumerera på dem.

2. Uppdatera din hemsida kontinuerligt med material som är intressant för besökarna. Både besökare och sökmotorer älskar nytt och fräscht innehåll, vare sig det är företagsnyheter, guider eller något helt annat. Läs mer om innehållsmarknadsföring här.

3. Använd din mejlsignatur och telefonsvarare för att marknadsföra hemsidan. Förutom att göra mottagaren informerad om din hemsidas namn, kan du berätta om de senaste nyheterna och vilka sociala medier ni finns på.

4. Skriv pressmeddelanden och mejla ut dem till nyhetstidningar, branschrelaterade tidningar och liknande media. En gammal metod som fungerar ypperligt än idag.

5. Bli medlem på nischade internetforum som är relaterade till din hemsida och som tillåter medlemmar att länka tillbaks till sina egna hemsidor, i exempelvis signaturen eller på profilsidan. Sen är det bara att vara aktiv, besvara frågor och lämna genomtänkta kommentarer för att locka ny trafik till din hemsida.

6. Anordna en tävling och marknadsför den via hemsidan och på sociala medier. Vinstpriset behöver inte kosta en enda krona för att det ska få tävlingen i rullning. Vanligtvis räcker äran som incitament.

7. Byt annonser och länkar med en annan hemsida och njut av en situation där alla går hem som vinnare. Detta fungerar bäst om hemsidan du länkar till inte på något sätt konkurrerar med din verksamhet, utan snarare kompletterar den.

8. Registrera din hemsida på Google Verktyg för webbansvariga (Webmaster Tools) så får du veta hur du kan förbättra diverse funktioner på din hemsida. Om du gör dessa korrigeringar kommer hemsidan med största sannolikhet att rankas bättre på Google och andra sökmotorer.

9. Testa din hemsidas hastighet med PageSpeed Insights. Verktyget mäter hur snabbt hemsidor och undersidor laddas av både mobiltelefoner och datorer, samt ger förslag på hur du kan göra sidan ännu snabbare. Hög hastighet är en betydande faktor för hemsidans sökmotoroptimering.

10. Skriv gästinlägg och artiklar på andra hemsidor. Många sidor söker skribenter som kan dela med sig av sin expertis. I utbyte kan du länka till din hemsida. Du kan även be andra personer att skriva inlägg på din sida, så att den får mer kvalitetsinnehåll.

11. Registrera ett konto på Youtube och publicera videor till din hemsida. Att synas på den näst största sökmotorn, som dessutom ägs av Google, är så gott som ett måste idag.
Googles sökmotor visar mer än gärna Youtubefilmer i sökresultatet och självklart ska även din hemsidas videor exponeras där.

12. Använd Google Adwords Sökordsplanerare för att skapa bättre titlar. Istället för att chansa på vilka nyckelord du bör använda i dina texters rubriker och titlar kan du använda dig av sökordsplaneraren för att få förslag på nyckelord som personer faktiskt söker efter.
Du behöver ett konto på Google Adwords för att kunna använda tjänsten.

13. Skapa eller uppdatera en XML-sitemap och ladda upp den till Googles Verktyg för webbansvariga och Bing Webmaster Tools. En XML-sitemap hjälper sökmotorerna att indexera undersidorna på din hemsida.

14. Använd sociala medier. Det vore dumt av mig att inte rekommendera dig att använda sociala medier för att marknadsföra din hemsida gratis, oavsett om du använder Twitter, Facebook, Instagram eller något helt annat. Det viktiga att du väljer sociala medier som du trivs med att använda och klarar av att uppdatera kontinuerligt.

15. Följ upp hemsidans besökare. Genom att ställa några enkla frågor kan du få besökarna att känna sig uppmärksammande och involverade. Frågorna kan exempelvis lyda: ”Är du nöjd med hemsidan/tjänsten?” och ”Vad skulle du vilja förbättra?”.
Det ger dig dessutom värdefull information om hur webbplatsen kan utvecklas.

Nöjda besökare = gratis marknadsföring

16. Skriv en FAQ (Frequently Asked Questions) på hemsidan och bifoga länkar till andra delar av hemsidan. Det brukar uppskattas av både besökare och sökmotorer.

17. Var transparent. Skapa en sida med kontaktuppgifter och en om oss/om hemsidan/om företaget-sida, samt liknande sidor som kopplar ihop hemsidan med din verksamhet.
Det är som godis för de populäraste sökmotorerna.

18. Utnyttja referenser. Att uppvisa bra referenser ger hemsidan en kvalitetsstämpel och skapar ett professionellt intryck. Fråga besökare på hemsidan om de vill skriva en liten referens samt bifoga namn och bild. I utbyte får de möjligheten att nämna sin hemsida eller sitt företag i referensen, eller så kan du vara referens åt dem. Win-win!

19. Gör guider åt andra. Det finns flera hemsidor på engelska som erbjuder att man får skriva en guide åt dem, i utbyte mot att de återlänkar till skribenten och dennes hemsida. Så, om din hemsida är på engelska kan du skriva några guider på exempelvis wikiHow och sedan njuta av att ny trafik strömmar in till din hemsida.

20. Fortsätt besöka Marknadsförd.se för att få din dagliga dos av marknadsföringskunskaper, nyheter och artiklar om gratis marknadsföring.


Som lovat har du nu fått veta hur du kan marknadsföra din hemsida gratis. Jag hoppas att du har fått lite inspiration och idéer som du kan tillämpa på din egna hemsida. Kom ihåg att man kommer långt med endast tid och lite kreativitet!

Har du några egna tips på gratis marknadsföring? Dela gärna med dig i kommentarsfältet!