Vad är inbound marketing?

Inbound marketing går ut på att ett företag lockar potentiella kunder utan att aktivt söka upp dem. Tanken är att företaget med olika metoder ska tillföra material som kunden kan finna värdefullt och som han/hon kan hitta på egen hand.

Exempel på inbound marketing

Inbound marketing = Kunden hittar företaget.

Exempel på inbound marketing kan vara då ett företag marknadsförs genom sociala medier, bloggar, nyhetsbrev, videor eller andra typer av content marketing. Företaget producerar alltså innehåll (vanligtvis online) som är intressant för kunden och som får kunden att hitta företaget.

Vissa menar att bra inbound marketing får ett företag att förtjäna sina kunder, till skillnad från ”interruption marketing” som är en påträngande form av marknadsföring. Inbound marketing kallas ibland för permission marketing.

Vad inbound marketing inte är

Outbound marketing = Företaget hittar kunden

Man kan säga att outbound marketing är motsatsen till inbound marketing. Outbound marketing innebär att företaget använder uppsökande reklam för att nå ut till den potentiella kunden. Exempel på outbound marketing kan vara tv-reklam, telemarketing och direktreklam.

Outbound marketing blandas ibland ihop med termen interruption marketing, men de två termerna har inte samma betydelse.

 


Vad har du för erfarenheter av inbound marketing? Dela gärna med dig!

 

Vad är marketing automation?

Marketing automation handlar kort och gott om verktyg (vanligtvis programvara eller webbaserade tjänster) som har i syfte att hantera, automatisera och genomföra olika marknadsföringsaktiviteter och processer. Tanken med marketing automation är att vissa marknadsföringsprocesser som tidigare har hanterats manuellt ska bli automatiserade och på så sätt spara både tid och pengar.

Exempel på marketing automation:

Ett system för marketing automation kan exempelvis samla data om vad en besökare gör på en hemsida och anpassa hemsidans innehåll efter besökarens beteende. Alltså kan man t.ex. samla information om vilka sidor besökaren klickar på och hur länge han/hon stannar på respektive sida, för att därefter visa skräddarsydda erbjudanden och rekommendationer till besökaren.

Marketing automation används dessutom ofta inom e-postmarknadsföring. Man kan exempelvis granska vilka länkar som en läsare klickar på i ett nyhetsbrev samt göra automatiska e-postutskick.

Popularitet över tid

Marketing automation är ett relativt nytt begrepp som fortfarande håller på att utvecklas. Det har blivit något av ett trendord bland marknadsförare, vilket både är bra och dåligt. Här kan du läsa om varför marketing automation inte alltid är det bästa alternativet att satsa på.  Bilden nedanför visar hur intresset för marketing automation har ökat successivt under de senaste åren.

Tjänster

Det är vanligt att plattformar för marketing automation innehåller system för bl.a. e-post, content management och olika analysverktyg. Här är några exempel på företag som erbjuder tjänster inom marketing automation:

Marketo

InfusionSoft

Pardot

Det finns hundratals, om inte tusentals andra tjänster inom marketing automation. Här hittar du en jämförelse mellan några populära tjänster.

 


Vad har du för erfarenheter av marketing automation? Dela gärna med dig!