Vad är marknadsstrategi?

Marknadsstrategi kallas den blandning av strategier som ett företag väljer att använda för att uppnå sina marknadsmål. I marknadsstrategin ingår även analys, formulering och utvärdering av företagets strategiska position.

Syftet med marknadsstrategin är att företaget ska kunna nå sina marknadsmål, vilket vanligen leder till ökad försäljning och konkurrenskraft. Marknadsmixen är en viktig del av marknadsstrategin som vanligtvis utgör grunden till företagets marknadsplan.
Fortsätt läsa ”Vad är marknadsstrategi?”

Vad är ett företags vision?

Vision (vision statement), eller företagsvision, kallas den formulering som beskriver vad ett företag strävar efter att uppnå i framtiden. Tanken är att visionen ska fungera som en röd tråd som präglar hela verksamheten och som tydligt visar vad företaget försöker att åstadkomma i framtiden.
Fortsätt läsa ”Vad är ett företags vision?”

Konsten att skapa och formulera en bra affärsidé

Alla företag har en affärsidé, – ibland är den beskriven i ord och ibland är den inte det. Ur ett marknadsföringsperspektiv är det väldigt viktigt att affärsidén är konkret. Om man inte kan sätta ord på vad företaget sysslar med så blir det svårt att marknadsföra och sälja företagets produkter och tjänster på ett effektivt sätt.
Fortsätt läsa ”Konsten att skapa och formulera en bra affärsidé”

Vad är ROAS? (Return On Advertising Spend)

ROAS står för Return On Advertising Spend (ungefär: avkastning på reklamutgifter) och är en metod för att mäta hur stora intäkter en reklamkampanj på nätet genererar per spenderad krona. Ju högre ROAS, desto mer lönsam är reklamen. Fortsätt läsa ”Vad är ROAS? (Return On Advertising Spend)”

Prissättning och prissättningsstrategier

Prissättning kallas det när ett företag bestämmer vilket pris deras produkter och tjänster ska säljas för. Det finns många faktorer att beakta när man ska avgöra vad som är ett lämpligt pris, t.ex. inköpskostnader och andra utgifter för produkten/tjänsten, hur stor efterfrågan är, hur den rådande konkurrensen ser ut och vad man vill uppnå genom försäljningen. Fortsätt läsa ”Prissättning och prissättningsstrategier”

Vad är buyer’s remorse?

Buyer’s remorse (ungefär: köparens ånger) kallas det när en person känner ånger efter att ha köpt någonting. Vissa personer blir ofta ångerfulla efter att de har handlat (särskilt vid större affärer) medan andra personer knappt någonsin reflekterar över sina tidigare inköp. Fortsätt läsa ”Vad är buyer’s remorse?”