Vad är en handlingsplan?

En handlingsplan (ibland kallad aktivitetsplan) är ett planeringsverktyg som ska underlätta för företag att uppnå sina kort- och långsiktiga mål. Vanligtvis består handlingsplanen av en serie aktiviteter på operativ nivå som tillsammans ska leda till att företagets strategier förverkligas.
Fortsätt läsa ”Vad är en handlingsplan?”

Hur man sätter smarta mål (för företaget)

Här får du lära dig om hur verksamheter kan sätta kvalitativa och kvantitativa mål samt hur man beskriver målen i företagets marknadsplan.

Att sätta upp ett mål för företaget är busenkelt, – du tänker ut något som du vill att företaget ska uppnå och sedan skriver du ner det på ett papper. Men att sätta realistiska och smarta mål kan vara betydligt svårare.

Om du inte är noggrann när du utformar verksamhetsmålen finns risken att företaget går miste om viktiga möjligheter, eller kanske ännu värre – att målen aldrig blir uppnådda. Därför är det viktigt att veta vad det finns för olika typer av mål och hur man optimerar verksamhetens målsättning.
Fortsätt läsa ”Hur man sätter smarta mål (för företaget)”