Vad är ROAS? (Return On Advertising Spend)

ROAS står för Return On Advertising Spend (ungefär: avkastning på reklamutgifter) och är en metod för att mäta hur stora intäkter en reklamkampanj på nätet genererar per spenderad krona. Ju högre ROAS, desto mer lönsam är reklamen. Fortsätt läsa ”Vad är ROAS? (Return On Advertising Spend)”

Vad är buyer’s remorse?

Buyer’s remorse (ungefär: köparens ånger) kallas det när en person känner ånger efter att ha köpt någonting. Vissa personer blir ofta ångerfulla efter att de har handlat (särskilt vid större affärer) medan andra personer knappt någonsin reflekterar över sina tidigare inköp. Fortsätt läsa ”Vad är buyer’s remorse?”