Vad är early adopters?

Early adopters, eller tidiga brukare, kallas en liten kundgrupp (13.5%) inom innovationsspridningsteorin som är väldigt tidiga att köpa och ta till sig nya, innovativa idéer, tjänster och produkter.

Allt som oftast är early adopters landets trendsättare och viktiga opinionsbildare, – de påverkar andra och har vanligtvis mycket hög social status. De är benägna att betala mer för ny teknik än majoriteten och är ofta väldigt köpkraftiga, vilket företag kan ta till vara på genom att exempelvis tillämpa skumningssprissättning.

Early adopters

Vanliga drag hos en early adopter/tidig brukare:

  • Trendsättare
  • Opinionsbildare
  • Hög utbildning
  • God ekonomi
  • Vågar ta risker

Innovators, eller innovatörerna är det enda kundsegment inom innovationsspridningsteorin som är tidigare än early adopters att adoptera innovation.


Känner du någon person som är en s.k. early adopter? Berätta gärna om vad som utmärker honom/henne!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *