Vad är skumning? (Skumningsprissättning)

Skumning (även kallat skumningsprissättning) är en prissättningsstrategi som går ut på att ett företag sätter ett högt pris för en produkt eller tjänst för att senare sänka prisnivån när efterfrågan börjar avta.

Tanken med skumning är att företaget först ska få in så mycket intäkter som möjligt i ett tidigt stadium då efterfrågan på produkten eller tjänsten är stor, och allteftersom efterfrågan minskar ska man anpassa priset för att nå mer priskänsliga kundgrupper.

Ordet skumning kommer ifrån att man ”skummar” grädde ifrån kaffet, d.v.s. tar bort ett lager grädde i taget. Precis som med prissättningsmetoden skumning då man gradvis ändrar priset.

Högt pris
Om företaget är först på marknaden med en produkt eller tjänst så kan de ta ut ett särskilt högt pris. Skumningsprissättningen kan också användas för att ta till vara på de första kundernas (innovatörernas) låga priskänslighet.

Lägre pris
Att efterfrågan sjunker med tiden är naturligt och kan exempelvis bero på att fler konkurrenter har tagit sig in på marknaden eller att det finns nya alternativ till produkten/tjänsten.

När används skumning?

Skumning är en vanligt förekommande prissättningsstrategi inom bl.a. teknikbranschen.

Detta beror på att de första kunderna vanligtvis är villiga att betala mycket mer för nya tekniska produkter än de senare kundgrupperna, och att tekniken utvecklas i så pass hög takt att produkterna snabbt blir utdaterade.

På engelska kallas skumning för price scimming, creaming eller bara för scimming.


Känner du till någon bransch som ofta använder skumning/skumningsprissättning? Dela med dig!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *