Vad är gerillamarknadsföring?

Gerillamarknadsföring är en reklam- och marknadsföringsstrategi som går ut på att företag använder sig av billiga, okonventionella metoder för att marknadsföra sina produkter och tjänster. Dessa metoder kan exempelvis innefatta att ett företag sätter upp klistermärken och affischer på platser där många personer befinner sig. Fortsätt läsa ”Vad är gerillamarknadsföring?”

Vad är en positioneringskarta?

En positioneringskarta kan göra det enklare för ett företag att identifiera sina positioner på marknaden och att utveckla dessa. Med hjälp av positioneringskartan kan företaget visualisera hur kunder (befintliga och potentiella) uppfattar företagets position på marknaden, i förhållande till företagets konkurrenter. Det går även att använda positioneringskartan för att jämföra verksamheters produkter, tjänster och varumärken. Fortsätt läsa ”Vad är en positioneringskarta?”

De viktigaste marknadsföringsmodellerna genom tiderna

När ett företag ska ta fram en marknadsföringsstrategi finns det en hel drös av modeller att välja bland. Nya marknadsföringsmodeller dyker upp titt som tätt och det kan vara svårt att veta vilka modeller man borde använda. Dels för att många modeller inte fungerar lika bra idag som de gjorde när de togs fram (ofta beroende på teknologiska och sociokulturella förändringar) och dels för att vissa modeller helt enkelt inte fungerar i verkligheten. Fortsätt läsa ”De viktigaste marknadsföringsmodellerna genom tiderna”

Vad är produktlivscykeln?

Produktlivscykeln är en serie av steg som en produkt går igenom under sin livstid på marknaden. Man delar vanligtvis in produktlivscykeln i fyra stadier som beskriver hur processen ser ut från att produkten lanseras på marknaden, tills att den tas bort.

De fyra stadierna kallas för introduktionsstadiet, tillväxtstadiet, mognadsstadiet samt nedgångsstadiet. Fortsätt läsa ”Vad är produktlivscykeln?”

Vad är Porters generiska strategier? (konkurrensstrategier)

Porters generiska strategier (även kallade Porters tre basstrategier/konkurrensstrategier) beskriver hur ett företag kan få konkurrensfördelar på en marknad genom att tillämpa en av följande tre marknadsstrategier; kostnadsledarskap, differentiering eller fokusering. Fortsätt läsa ”Vad är Porters generiska strategier? (konkurrensstrategier)”

Vad är BCG-matrisen? (Boston-matrisen)

BCG-matrisen (även kallad Boston-matrisen eller tillväxt-marknadsandelsmatrisen) är ett enkelt verktyg som används för att analysera ett företags produktportfölj (produkter som företaget erbjuder) och verksamhetsområden (områden som företaget är verksamt inom). Fortsätt läsa ”Vad är BCG-matrisen? (Boston-matrisen)”