Sammanfattning av marknadsföringslagen

Denna sammanfattning är utformad för dig som vill ha en överskådlig bild över marknadsföringslagens allra viktigaste delar.

Marknadsföringslagen är nödvändig att känna till för dig som arbetar med marknadsföring och kommunikation för ett företags räkning eller för dig som bara vill ha bättre koll på hur verksamheter får och inte får använda sin marknadsföring.

 

Marknadsföringslagen

Syfte

Denna lag (marknadsföringslagen) har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Med andra ord är lagen till för att skapa ett schysstare spel bland de verksamheter som arbetar med marknadsföring och att skydda både företag och konsumenter ifrån olämplig marknadsföring.

 

Marknadsföringslagens omfattning

Lagen omfattar näringsidkares marknadsföring av t.ex. varor och tjänster.

Lagen omfattar näringsidkares kommunikation till konsumenter och andra näringsidkare, även före, under och efter försäljning av en vara eller tjänst.

–  Lagen omfattar inte reklam som anses vara diskriminerande. Sådan typ av marknadsföring kan istället anmälas till exempelvis reklamombudsmannen.

Vad händer om en näringsidkare bryter mot marknadsföringslagen?

Den verksamhet som bryter mot marknadsföringslagen kan komma att dömas av marknadsdomstolen och bli skyldig att betala en marknadsstörningsavgift på mellan 5.000 och 5.000.000 kronor. Dessutom kan verksamhetens marknadsföring tvingas att upphöra.

 


Marknadsföringslagen i korthet

1. En näringsidkares marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och allmänna normer ska följas för att skydda konsumenter och verksamheter.

2. En näringsidkare får inte använda aggressiv marknadsföring, t.ex. tvinga konsumenten att köpa något.

3. En näringsidkare får inte använda vilseledande marknadsföring, t.ex. påstå att en produkt fungerar på ett sätt som inte är sanningsenligt.

4. En näringsidkare som marknadsför sig med hjälp av automatiska system (t.ex. skickar ut nyhetsbrev) för individuell kommunikation måste på förhand ha fått samtycke av den fysiska personen i fråga.

5. En näringsidkare som marknadsför sig med e-post måste alltid inkludera en webbadress i mejlet som tillåter mottagaren att välja om utskicken ska upphöra.

6. All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det är uppenbart att det handlar marknadsföring. Alltså får man t.ex. inte utforma reklamen så att det ser ut som en nyhetsartikel utan att det tydligt framgår att det just är reklam.

7. I Sveriges marknadsföringslag ingår även något som kallas för ”svarta listan”, – en katalog som innehåller EU-direktiv som omfattar affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga.

Kom ihåg att detta endast är en sammanfattning av marknadsföringslagen och vi har bara skrapat på ytan. Om du vill ha mer ingående information om marknadsföringslagen rekommenderar jag att du läser mer om den här.

 

Har du några frågor eller funderingar? Lämna en kommentar!

En kommentar till “Sammanfattning av marknadsföringslagen”

  1. Jag har köpt sminkborstar som skulle vara av hög kvalité och det stod att de används på proffesionella salonger runtom i Sverige. Fick hem borstarna och i princip alla strån trillade bort efter endast ett borstdrag längs med handen. Är det falsk marknadsföring att skriva att de är av hög kvalité etc trots att de inte går att använda pga de faller sönder. Lite intrrssant att veta bara!

    Vänliga hälsningar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *