Vad är marknadssegmentering?

Med marknadssegmentering menas själva processen att dela upp marknaden i flera grupper (så kallade segment).

I varje segment ska finnas konsumenter, företag eller länder som har, eller anses ha, viktiga gemensamma nämnare. Dessa gemensamma nämnare kan t.ex. vara särskilda intressen och behov som gör att segmentet skiljer sig ifrån andra segment.

Vanligtvis gör verksamheter en marknadssegmentering i syfte att ta reda på vad som definierar deras nyckelkunder. Därefter kan verksamheterna anpassa sin marknadsföring och försäljning gentemot varje segment för att öka försäljningen och på sikt öka verksamhetens lönsamhet. Denna process kallas för positionering.

– Använd marknadssegmentering för att definiera olika segment på marknaden.
– Använd därefter positionering för att erbjuda skräddarsydda lösningar till varje segment.

 

Exempel på marknadssegmentering
Ett företag som tillverkar kläder och säljer inom EU gör en marknadssegmentering och inser hur deras kunder kan delas in i tre olika segment.

Kundtyp 1. bor i länder med ett varmare klimat, t.ex. Spanien och Italien och efterfrågar tunnare och lättare kläder.

Kundtyp 2. bor i länder med ett kallare klimat, t.ex. Sverige och Norge och efterfrågar tjockare och varmare kläder.

Kundtyp 3. är mycket måna om miljön och köper endast ekologiska kläder.

Utifrån de tre ovanstående kundtyperna kan klädtillverkaren välja hur de ska positionera sig mot de olika kundtyperna – kanske ska man marknadsföra shorts och sandaler till kundtyp 1 samt höst och vinterjackor till kundtyp 2, istället för att nå ut med ett och samma erbjudande till samtliga kunder?

Olika typer av marknadssegmentering

Nedanför hittar du de vanligaste segmenteringsvariablerna.

Geografisk segmentering
Geografisk segmentering grundar sig i att attityder, beteenden och behov kan skilja sig mellan folk i olika geografiska områden.

Demografisk segmentering
En demografisk segmentering baseras på en befolknings storlek, fördelning och sammansättning. Det kan t.ex. handla om ålder, kön, yrke, utbildning och inkomst.

Beteendemässig segmentering
Beteendemässig segmentering delar in konsumenter i grupper beroende på exempelvis deras kunskap och attityd gentemot en produkt/tjänst.

Psykografisk segmentering
Psykografisk segmentering (ibland kallad för livsstil) handlar om vad kunderna har för levnadsförhållanden och vad de gör på sin fritid. Man kan exempelvis undersöka vilka externa influenser som påverkar kunderna mest.

Fysografisk segmentering
Fysografisk segmentering baseras på vad kunderna har för fysiska behov. Det går t.ex. att segmentera kunder i grupper utifrån vad de har för allergier eller baserat på deras fysiska tillstånd.

Kulturell segmentering
Kulturell segmentering används för att definiera en marknad utifrån kulturellt ursprung.

Känslomässig segmentering
Känslomässig segmentering sätter kundens känslomässiga behov i fokus. Man kan t.ex. kolla på hur kunden vill känna sig när de använder en särskild produkt.


 

Har du några frågor eller funderingar om marknadssegmentering eller positionering? Kommentera gärna!

3 reaktioner till “Vad är marknadssegmentering?”

  1. Hejsan!

    Jag heter Johanna och studerar till ekonomiassistent. För stunden läser jag kursen marknadsföring och sitter just nu och försöker förstå mig på hur segmentering funkar. Vilken indelningsgrund för segmentering är bäst för exempelvis en videobutik, ett café och för en möbelbutik? Varför? Jag är full av frågor och ivrig att lära mig mera. Tacksam för all hjälp jag kan få.

    Med vänliga hälsningar
    Johanna

  2. Tjenare fan ja heter jocke du kan kalla mig macke. fan ja undrar va för segmentering som passar bäst te en 740 gle. De är en 88a sugis du vet. Ha de jävligt gött / den bäste jocke ale åmål

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *