Vad är targeting? (Marknadsföring)

Targeting är ett begrepp inom marknadsföringsvetenskapen som syftar på själva processen då en verksamhet väljer sina målmarknader.

Termen targeting hör ihop med segmentering och positionering, men själva ordet targeting är inte särskilt vanligt förekommande i Sverige. En någorlunda korrekt översättning vore ”inriktning”, eftersom targeting går ut på att verksamheter riktar in sig på utvalda kundsegment. Man kan annars säga att targeting står för en verksamhets ”val av målmarknader”.

Targetings funktion (segmentation, targeting & positioning)

Targeting beskrivs ofta som en del av en process som på engelska kallas för segmentation, targeting and positioning (segmentering, inriktning, positionering). Syftet med processen är att göra varumärken och produkter mer attraktiva och på så vis öka försäljningen.

Först måste en verksamhet identifiera vilka deras kundtyper är och dela in kunderna i olika segment. Därefter kan verksamheten ta reda på vilka kundsegment de bör fokusera sin marknadsföring på, – alltså välja ut sina målmarknader (targeting).

Efter att kundsegmenten är hittade och målmarknaderna har valts ut kan verksamheten avgöra hur de ska nå ut till sina målmarknader (positionering). Verksamheten försöker då ta reda på hur varumärket och produkterna kan bli så attraktiva som möjligt för respektive målmarknad.

Hur man väljer ut sina målmarknader

När en verksamhet har identifierat sina mest attraktiva marknadssegment är det dags att bestämma vilka av dessa som verksamheten ska rikta in sig på. Det finns tre viktiga faktorer som spelar roll i valet av målmarknad.

– Verksamhetens tillgångar och förutsättningar för att vara en aktör på marknaden.

– Konkurrenters tillgångar, erfarenheter och andelar på marknaden.

– Verksamhetens förmågor och resurser i förhållande till konkurrenterna.

Efter att ha fått kunskap om ovanstående punkter kan verksamheten avgöra vilka av segmenten som lämpar sig bäst att bli verksamhetens målmarknader.


Vad har du för erfarenheter av targeting? Känner du till några andra översättningar än val av målmarknad eller inriktning? Dela gärna med dig!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *