Marknadsföringstermer från svenska till engelska

Här har jag samlat svensk-engelska översättningar på ord som används inom marknadsföringsbranschen. Listan innehåller såklart bara en liten del av alla ord och termer som förekommer, men jag har märkt att många av dessa ord är svåra att hitta svensk-engelska / engelsk-svenska översättningar till.

För att söka efter ett ord, tryck CTRL + F och skriv in önskad text. Orden är sorterade från A till Ö (med vissa undantag).

Listan uppdateras allteftersom. Om du har några synpunkter eller egna förslag på marknadsföringstermer så får du mer än gärna lämna en kommentar!

Note for English users: This page contains Swedish/English translations of commonly used marketing words. If you have any questions, feel free to leave a comment!

A

Annonsruta / Webbannons = Banner

Ansoffs matris / Ansoffs tillväxtmatris = The Ansoff Matrix

B

BCG-matrisen / Bostonmatrisen = Growth–share matrix

C

D

Differentering = (Product) differentiation

Direktreklam = Direct marketing

Diversifiering = Diversification

E

Efterfrågan = Demand

F

G

H

I

Interaktivitet = Interactivity

Intressentmodellen = Stakeholder theory

J

K

Konkurrens = Competition

Konkurrent = Competitor

Konkurrentanalys = Competitive analysis

Kundorientering = Customer orientation

L

Logotyp = Logo / Logotype

M

Marknadsandel = Market share

Marknadsförare = Marketer / Marketeer

Marknadsföring = Marketing

Marknadskommunikation = Marketing communication(s)

Marknadsmix / Marknadsföringsmix = Marketing mix

Marknadspenetration = Market penetration

Marknadsplan = Marketing plan

Marknadssegmentering = Market segmentation

Marknadsundersökning = Market research

Mediabyrå = Media agency / advertising agency

Mun-till-mun (marknadsföring) = Word-of-mouth marketing

Målgrupp = Target audience / Target group

N

Nyhetsbrev = Newsletter

O

P

Platsbaserad marknadsföring = Location based marketing

Positionering = Positioning

Porters femkraftsmodell = Porter’s five forces analysis

Porters tre basstrategier / Porters konkurrensstrategi = Porter’s generic strategies

Produktlivscykel = Product life cycle

Priselasticitet = Price elasticity of demand

Q

R

Reklam – Commercial / Advertising (ment?)

S

SWOT-analys = SWOT analysis

Segmentering = Segmentation

Strategisk kommunikation = Strategic communication

T

U

V

Varumärke = Brand / Trademark

Viral marknadsföring = Viral marketing

Värdekedja = Value chain

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *