Konsten att skapa och formulera en bra affärsidé

Alla företag har en affärsidé, – ibland är den beskriven i ord och ibland är den inte det. Ur ett marknadsföringsperspektiv är det väldigt viktigt att affärsidén är konkret. Om man inte kan sätta ord på vad företaget sysslar med så blir det svårt att marknadsföra och sälja företagets produkter och tjänster på ett effektivt sätt.

Affärsidén beskrivs vanligtvis både i företagets affärsplan och marknadsplan. Den skrivna affärsidén ska i korthet beskriva vilka behov på marknaden som företaget har i syfte att tillfredsställa.

Faktorer som kännetecknar en bra affärsidé

Alla affärsidéer är inte unika. En del redan beprövade affärsmodeller har kopierats och skapat flera nya lönsamma verksamheter. Men det finns några särskilda faktorer som utmärker många av världens toppföretag.

En bra affärsidé:

– Är unik. Företagets erbjudande är ensamt i sitt slag och inga konkurrenter kan erbjuda exakt samma sak. Klicka för att läsa mer om unika säljpoänger (unique selling propositions/USPar).

– Är lönsam. Den förmodligen viktigaste beståndsdelen i en lyckad affärsidé är företagets förmåga att generera vinst. Om företaget på sikt ska kunna leda (och överleva på) marknaden behöver företaget skapa lönsamhet.

– Är innovativ. Nytänkande och nyskapande är två gemensamma nämnare hos många av världens succéföretag. Att ständigt sträva efter utveckling och bidra med nya lösningar och idéer skapar konkurrenskraft.

– Löser problem/tillfredsställer behov. För att ett köp ska uppstå behöver en kund först och främst känna ett behov av att äga produkten eller använda tjänsten, vilket kallas för medvetenhetsstadiet i köpbeslutsprocessen. En bra affärsidé är tydlig i hur den löser problem och kan tillfredsställa marknadens behov.

 

Så formulerar du företagets affärsidé

En affärsidé ska gärna vara ungefär en till tre meningar lång och besvara följande frågor:

  • Vilka marknadsbehov har företaget i syfte att tillfredsställa?
  • Vilka är kunderna (målgruppen) och på vilken marknad arbetar företaget?
  • Vad gör företaget unikt? Vilka USPar gör att kunderna väljer ditt företag framför konkurrenternas?
  • Vad gör företaget lönsamt? Hur tjänar företaget sina pengar?

 

 

Affärsidé mall

Testa att formulera din affärsidé med hjälp av nedanstående mall. Det viktigaste är att beskrivningen besvarar frågorna i ovanstående stycke. Du kan självklart ”kasta om” strukturen på mallen så att meningen passar för just din verksamhet.

Företagsnamn affärsidé är att erbjuda erbjudande (som företaget tjänar pengar på) till målgrupp på/i/via marknad.

T.ex. Mozarts Tekniska Prylar AB:s affärsidé är att erbjuda solcellsdrivna miniräknare till gymnasieelever i hela Norden.

 

 

Exempel på affärsidéer

Här kommer exempel på affärsidéer ifrån några stora svenska företag. Tänk på vilka av punkterna i stycket ”så formulerar du företagets affärsidé” som dessa företag har inkluderat i sin affärsidé.

H&M (2015)

H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris.

IKEA (2015):

Vår affärsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt kan köpa dem.

Swedbank (2008)

Swedbank ska vara den ledande finansiella institutionen på sina hemmamarknader.

Genom att förstå och agera utifrån sina kunders behov kan Swedbank erbjuda kunderna de bästa finansiella lösningarna och därmed förbättra deras livskvalitet.

Telia Sonera (2013)

TeliaSoneras affärsidé är att erbjuda nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt.

Vårt fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse, säkra nätkvaliteten och ha en effektiv kostnadsstruktur.

TeliaSonera är en internationell koncern med en global strategi, men vi agerar med stark lokal förankring på våra olika marknader.

Volvo (Sedan start)

  • Att tillverka och sälja automobiler i Sverige och på export
  • Att huvudparten av alla väsentliga komponenter i Volvos bilar skulle vara konstruerade och ritade av egna tekniker
  • Att försäljningen av bolagets produkter skulle ske genom fristående återförsäljare

 


Känner du till några riktigt bra formulerade affärsidéer? Lämna gärna en kommentar och berätta!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *