Vad är en handlingsplan?

En handlingsplan (ibland kallad aktivitetsplan) är ett planeringsverktyg som ska underlätta för företag att uppnå sina kort- och långsiktiga mål. Vanligtvis består handlingsplanen av en serie aktiviteter på operativ nivå som tillsammans ska leda till att företagets strategier förverkligas.

Handlingsplanen är en viktig del av marknadsplanen eftersom det är där man listar vilka marknadsaktiviteter som ska genomföras för att företagets marknadsmål ska uppnås.

 

Exempel handlingsplan

Mer avancerad än så här behöver inte en handlingsplan vara. Det viktigaste är att man får en tydlig överblick över vilka aktiviteter som ska göras samt hur, när och varför de ska göras.

Exempel handlingsplan

Klicka här för att se exemplet på handlingsplanen i Google Docs.

 

Handlingsplan innehåll

En bra handlingsplan beskriver hur och varför en aktivitet ska genomföras. Du kan enkelt skapa en handlingsplan genom att svara på följande frågor (mall hittar du längre ner på sidan):

1. Specifika uppgifter
  • Vad ska göras?
  • Vem ska göra det?
2. Tid
  • När ska aktiviteten göras?
3. Resurser
  • Vilka resurser ska användas?
4. Syfte
  • Varför ska aktiviteten göras?
  • Vilka mål/delmål är handlingsplanen ämnad att uppnå?
5. Utvärdering

… och slutligen, när aktiviteterna har blivit genomförda:

  • Vad blev resultatet?

 

Handlingsplan mall

Här är en enkel mall som passar för de flesta aktiviteter på operativ och taktisk nivå. Glöm inte att göra en utvärdering av resultatet efter det planerade slutdatumet. Uppföljningen är minst lika viktig som planeringen.

Klicka här för att visa och ladda ner mallen för handlingsplanen via Google Docs.

 

Utvärdering handlingsplan (mall)

Med denna mall kan du enkelt utvärdera de resultat som uppnåtts tack vare handlingsplanen. Resultatet blir särskilt tydligt om du jämför handlingsplanen och utvärderingsdokumentet med varandra.

Klicka här för att visa och ladda ner mallen för utvärdering av handlingsplanen i Google Docs.


Hur brukar dina handlingsplaner se ut? Har du några tips på utformningen av handlingsplanen, eller känner du till andra bra mallar? Dela gärna med dig!

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *