Vad är en konkurrentanalys?

Genom att göra en konkurrentanalys kan man ta reda på hur den nuvarande konkurrenssituationen ser ut mellan ett företag och dess konkurrenter. Ibland behandlar konkurrentanalysen även företagets potentiella konkurrenter.

Syftet med konkurrentanalysen är att få insikt i hur konkurrenterna påverkar verksamheten och att utifrån det förbättra den egna verksamhetens förutsättningar. Genom att förstå konkurrenternas styrkor och svagheter kan verksamheten alltså förstärka sin egna position på marknaden och bli mer konkurrenskraftig.

Konkurrentanalysen:

1. Granskar konkurrenternas svagheter så att företaget kan utnyttja dessa till sin fördel.

2. Ger kunskap om konkurrenternas styrkor så att företaget kan anpassa sig efter dessa.

3. Gör det enklare att identifiera och utveckla företagets konkurrenskrafter.

4. Tillåter företaget att göra säkrare affärsbeslut.

5. Kan vara till hjälp när företaget utvecklar sina marknadsstrategier.

Konkurrentanalysens innehåll

Det finns inga krav på hur en konkurrentanalys ska vara utformad men det finns en del riktlinjer som underlättar för framtagningen av en bra analys. Oavsett företagets storlek borde följande frågor alltid besvaras i en konkurrentanalys:

– Vilka är våra konkurrenter?

– Vilka produkter och tjänster erbjuder våra konkurrenter?

– Vilka fördelar har konkurrenterna jämfört med oss?

– Vilka nackdelar har konkurrenterna jämfört med oss?

– Hur ska vår verksamhet anpassa sig efter konkurrenternas styrkor respektive svagheter?

För att skapa en översikt av svaren på ovanstående frågor kan man ställa upp konkurrentanalysen som i den här bilden.

Konkurrentanalys – exempel

Börje vill öppna ett litet café i centrala Uppsala och behöver ta ett företagslån för att finansiera verksamheten. För att kunna få lånet beviljat skriver Börje en affärsplan med en marknadsplan inkluderad som han senare ska presentera för banken.

Börje har gjort en konkurrentanalys i marknadsplanen så att han kan visa för banken att han känner till och är förberedd på den rådande konkurrenssituationen. Så här ser Börjes konkurrentanalys ut:

Exempel konkurrentanalys

Även om den här analysen inte är den mest avancerade så visar den att Börje åtminstone känner till vilka hans huvudkonkurrenter är och att han har en plan på hur han ska bemöta den nuvarande konkurrensen.

 

Avancerad konkurrentanalys

Ju bättre en verksamhet känner till sina konkurrenter, desto lättare blir det för verksamheten att utveckla sina egna konkurrensfördelar. Därför kan det ibland vara bra att göra en konkurrensanalys som ger en mer komplett bild av den rådande konkurrensen. Så här kan en sådan konkurrentanalys se ut.

Steg för steg – Så här gör du konkurrentanalysen:

Profil och översikt
Skriv ner övergripande information om samtliga företag, så som nyckeltal, långsiktiga mål eller andra uppgifter som du tycker är relevant att ha med.

Produkter och tjänster
Vilka produkter och tjänster erbjuder företagen? Analysera varje företags marknadsmix och beskriv dessa.

Prissättning
Förklara vilka prissättningsmetoder som företagen tillämpar.

Distributionskanaler
Beskriv vilka distributionskanaler som företagen använder sig av.

Konkurrensfördelar
Fundera över vad företaget gör bättre och annorlunda jämfört med konkurrenterna. Det är företagets konkurrensfördel, eller USP. Tänk på samma sätt vad varje konkurrent gör bättre/annorlunda jämfört med er andra och skriv ner detta.

Om du inte kommer på något så kan du förmodligen hitta svaret på deras hemsida. Eller varför inte kontakta dem och fråga?

Strategier
Beskriv företagets och konkurrenternas viktigaste marknadsstrategier. Två modeller som kan hjälpa dig att identifiera de olika marknadsstrategierna är Porters generiska strategier samt Ansoffs matris.

Målmarknad
Skriv ner vilken målmarknad verksamheten har, och vilka konkurrenternas målmarknader är. Här kan du läsa om hur man väljer ut en målmarknad.

Styrkor, Svagheter, Möjligheter, Hot
Gör en SWOT-analys för företaget och för varje konkurrent.


Undrar du om något gällande hur man gör en konkurrentanalys? Lämna gärna en kommentar!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *