Vad är en nulägesanalys?

Genom att göra en nulägesanalys kan ett företag få en objektiv bild av hur nuläget ser ut gällande marknaden, konkurrensen, omvärlden samt den egna verksamheten.

Med nulägesanalysen försöker företaget skapa en så verklig bild som möjligt av den nuvarande situationen för att på sikt kunna stärka förutsättningarna för verksamheten. Nulägesanalysen visar alltså var företaget är idag och hjälper företaget att kontrollera var det kommer att befinna sig framtiden.

Det är särskilt vanligt att nystartade företag gör en nulägesanalys, vilken man brukar kunna finna i företagets affärs- och marknadsplan. Även en SWOT-analys brukar ingå i de flesta nulägesanalyser.
Ett annat namn för nulägesanalys är situationsanalys.

 

Varför göra en nulägesanalys?

Det finns många anledningar till att ett företag väljer att göra en nulägesanalys. Man kan kort sagt säga att nulägesanalysen skapar underlag som ska hjälpa företaget att uppnå sina mål.

Nulägesanalysen:

– Skapar en tydlig bild av verksamheten, vilket kan vara användbart för personal, kunder, investerare och andra intressenter.

– Granskar verksamhetens styrkor och möjligheter och hur dessa kan tas till vara på.

– Upptäcker svagheter och hot och skapar förutsättningar för att förmildra dessa.

– Visar var verksamheten befinner sig idag.

Tänk dig själv att du har ett särskilt mål i livet, – låt säga att du vill bli miljonär. För att kunna uppnå det målet behöver du först och främst granska ditt utgångsläge.

Hur mycket pengar har jag i plånboken just nu och hur mycket mer behöver jag?

Hur stora intäkter respektive utgifter har jag?

Besitter jag några särskilda styrkor som kan hjälpa mig att uppnå mitt mål och har jag några svagheter som kan försvåra processen?

Vad kan jag göra för att ta vara på styrkorna och samtidigt minska svagheternas påverkan?

Om du kan svara på ovanstående frågor blir det mycket enklare för dig att skapa en realistisk strategi för hur du ska uppnå ditt mål. Precis på samma sätt kan en verksamhet göra en nulägesanalys för att förbättra sitt egna utgångsläge.

Nulägesanalysens innehåll

Det finns egentligen inga regler på hur en nulägesanalys ska vara utformad, men här är några vanligt förekommande punkter som man brukar försöka besvara i sin analys:

Den egna verksamheten

Vår ekonomi – Vad har vi för tillgångar respektive kostnader?

Vårt erbjudande – Vad säljer vi för tjänster/produkter?

Styrkor och svagheter – Vilka är verksamhetens styrkor respektive svagheter?

Distribution – Vilka är våra nuvarande distributionskanaler?

Tips: Gör en SWOT-analys för att identifiera företagets styrkor och svagheter.

Konkurrensen

Våra konkurrenter – Vilka är våra konkurrenter och till vilken grad påverkar de oss?

Konkurrenternas position – Var på marknaden är konkurrenterna positionerade?

Konkurrenternas resurser och marknadsandelar – Vilka tillgångar har våra konkurrenter och hur stor del av marknaden har de?

Tips: Gör en Positioneringskarta för att illustrera hur företaget samt konkurrenterna positionerar sig på marknaden.

Marknaden

Våra kunder – Vilka är det som betalar oss?

Våra marknadssegment – Vilka marknadssegment är vi aktiva inom?

Våra leverantörer – Vilka leverantörer har vi och hur stor förhandlingskraft har de?

Tips: Använd Porters femkraftsmodell för att avgöra hur omfattande konkurrensen är inom branschen.

Omvärlden

Omvärldens påverkan – Hur påverkar omvärlden oss i nuläget?

Trenders påverkan – Vilka trender inverkar på företaget?

Världsekonomins påverkan – Hur berörs vi av den nuvarande världsekonomin?

Tips : Gör en PEST-analys för att ta reda på hur omvärlden påverkar företaget.


Har du några tips på hur man kan göra en ännu bättre nulägesanalys? Lämna gärna en kommentar!

En kommentar till “Vad är en nulägesanalys?”

  1. Vi på Angström gör varje månad många nulägesanalyser tillsammans med våra kunder. SWOTen är given men vi fokuserar även på Kärnverksamhet, Kärnkompetens och Unika Resurser. Det skapar en homogen bild av var vi står idag. Att mäta sina mål mot dessa faktorer är ofta mycket givande. Dessa kan även ge en naturlig övergång till att prata USPar. Vi brukar även avsluta med en marknadskommunikationsmodell (källor, kodare, kanaler, avkodare och mottagare).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *