Vad är ett företags vision?

Vision (vision statement), eller företagsvision, kallas den formulering som beskriver vad ett företag strävar efter att uppnå i framtiden. Tanken är att visionen ska fungera som en röd tråd som präglar hela verksamheten och som tydligt visar vad företaget försöker att åstadkomma i framtiden.

Visionen är, till skillnad från andra målsättningar, mycket långsiktig och ibland inte helt realistisk. Inte heller ändras visionen över tid, vilket operativa, taktiska och strategiska mål gör. Man kan säga att visionen är en ledstjärna som ska visa vägen för verksamheten, snarare än ett uppnåeligt och konkret mål.

Fomulera företagets vision – Checklista

Företagsvisionen formuleras vanligtvis under verksamhetens uppstartsfas, precis som affärsidén. Det finns inga regler på hur visionen ska vara formulerad, men här kommer några tips.

  • Beskriv företagets vision i en enda mening och inkludera den i företagets marknadsplan.
  • Våga drömma – visionen är en strävan, inte ett realistiskt mål.
  • Kontrollera – är det här vad som verkligen präglar verksamheten och som driver företaget framåt?
  • Fundera – kommer företaget ha samma vision om 5-20 år?
  • Reflektera – vad säger visionen om vår verksamhet?

Exempel på visioner

Här följer exempel på flera kända företags visioner.

IKEA
Att skapa en bättre vardag för de många människorna.

H&M
Vår vision är att hela vår verksamhet ska bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.

Swedbank
Swedbank ska vara den ledande finansiella institutionen på sina hemmamarknader. Med ledande menas:

– den högsta kundtillfredsställelsen.
– den bästa lönsamheten.
– den mest attraktiva arbetsgivaren.

Telia Sonera
Att bidra till en värld med bättre möjligheter.

Microsoft
A computer on every desk and in every home; all running Microsoft software.

Disney
To make people happy.

Nike
To be the number one athletic company in the world.


Har du något exempel på en riktigt bra företagsvision? Dela gärna med dig i kommentarsfältet!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *