Akronymer & Frkortningar inom marknadsfringsbranschen

Hr hittar du akronymer och frkortningar som r vanligt frekommande inom marknadsfringsbranschen.

Om du letar efter en srskild akronym eller frkortning, tryck CTRL + F och skriv in nskat ord i skfltet.

Sidan uppdateras allteftersom.

AIDA(S)

AIDA(S) str fr Attention (uppmrksamhet), Interest (intresse), Desire (nskan), Action (handling), Satisfaction (tillfredsstllelse) och beskriver fem steg som r vanligt frekommande nr en konsument aktiveras av reklam.

B2B

Business to Business syftar p handel och kommunikation frn fretag till fretag.

B2C

Business to Consumer syftar p handel och kommunikation frn fretag till konsumentmarknaden.

CRM

Kort sagt s r CRM (Customer Relationship Management) ett system fr att hantera ett fretags interaktioner och relationer mellan fretag och nuvarande samt blivande kunder. I ett CRM-system ingr vanligtvis teknologi fr att hantera frsljning, marknadsfring, kundsupport, m.m.

CSR

Med CSR (Corporate Social Responsibility) menas fretags samhllsansvar, d.v.s. hur fretagen kompenserar och tar ansvar fr sin pverkan p miljn och samhllet.

CTA

CTA, eller call to action, r en form av uppmaning som har i syfte att f mottagaren att agera p direkten. Uppmaningen bestr vanligtvis utav en enda skriven eller uttalad mening.

Call to action r vanligt frekommande inom digital marknadsfring, – t.ex. p banners, knappar och i annonser. Ngra exempel p call to action r: ”Kp nu!”, ”Besk vr hemsida idag”, ”Klicka hr fr att lsa mer…” samt ”Gilla oss p Facebook”.

CTR

Click-through rate (klickfrekvens) visar hur mnga gnger ngon klickar p en reklamannons p internet, dividerat med det totala antalet visningar.

DM

Med Direct Marketing (direktreklam) menas att fretag kommunicerar direkt till kund. Ngra vanliga former av direktreklam r brev, SMS, E-post och reklam p internet.

ESP

Emotional Selling Proposition fokuserar, till skillnad frn unique selling proposition (se USP), p den unika knslan av en produkt eller tjnst, istllet fr produktens praktiska egenskaper.

LBM

Med Location based marketing (platsbaserad marknadsfring) menas att en verksamhet nr ut med information/reklam till befintliga och potentiella kunder, beroende p deras geografiska position. Ls mer om platsbaserad marknadsfring hr.

PEST

PESTLE-analysen r en modell som anvnds fr att urskilja vilka makrofaktorer som pverkar ett fretag. Bokstverna i PESTLE str fr politiska- (political), ekonomiska- (economic), sociokulturella- (social) och teknologiska (technological) faktorer. Ls mer om PEST hr.

PESTLE

Samma som ovan, frutom att man har lagt till tv ytterligare faktorer; rttsliga- (legal) och miljmssiga (environmental).

PESTEL

En alternativ stavning till PESTLE (se ovan).

PPC

Med Pay Per Click menas att ett fretag betalar pengar till garen av en annonsplats p internet fr varje gng ngon klickar p annonsen.

PPV

Med Pay Per View menas att ett fretag betalar pengar till garen av en annonsplats p internet fr varje gng ngon tittar p/exponeras fr annonsen.

ROI

Return on Investment anvnds fr berkna hur lnsam en investering r genom att stlla investerat kapital i frhllande till vinst.

SEO

SEO (Search Engine Optimization), eller skmotoroptimering, innefattar metoder fr att optimera en webbsidas synlighet bland olika skmotorer, exempelvis Yahoo! och Google.

SMART

SMART r en metod fr att frenkla utformningen av ett ml. Det finns mnga varianter p vad bokstverna i SMART betyder, men en vanlig variant r : specifikt (Specific), mtbart (Measurable), accepterat (Agreed), realistiskt (Realistic) och tidssatt (Time-bound). Ls mer om SMART hr.

SWOT

SWOT-analysen r en metod som anvnds fr att urskilja styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), Mjligheter (Opportunities) och hot (Threats) i ett projekt eller i en organisation. Ls mer om SWOT hr.

USP

En USP (Unique Selling Proposition/Point) r en unik egenskap som ett fretag kan erbjuda sina kunder. Fr att ngot ska rknas som en USP ska inga andra konkurrenter kunna erbjuda exakt samma sak.

4C

4C-modellen kan anvndas fr att definiera ett fretags marknadsmix. De fyra C:na str fr consumer, cost, communication och convenience, d.v.s. konsument, kostnad, kommunikation och bekvmlighet. 4C-modellen r ett mer kundorienterat alternativ n 4P-modellen.

4P

4P-modellen kan anvndas fr att definiera ett fretags marknadsmix. De fyra P:na str fr product, price, promotion och place, d.v.s. produkt, pris, pverkan och plats.

7P

7C-modellen r en utveckling av 4P-modellen (se ovan), dr man har lagt till punkterna people, process och physical evidence, d.v.s. personal, process och fysiska bevis. 7P-modellen r srskilt anpassad fr tjnstefrsljning.

 


 

Har du ngra tips p akronymer och frkortningar? Lmna grna en kommentar!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *