Senaste nytt

Vad är buyer’s remorse?

Buyer’s remorse (ungefär: köparens ånger) kallas det när en person känner ånger efter att ha köpt någonting. Vissa personer blir ofta ångerfulla efter att de har handlat (särskilt vid större affärer) medan andra personer knappt någonsin reflekterar över sina tidigare inköp. Fortsätt läsa ”Vad är buyer’s remorse?”

Vad är köpbeslutsprocessen?

Köpbeslutsprocessen beskriver fem steg som en kund går igenom före, under och efter att kunden köper en vara eller en tjänst. Genom att förstå var i köpbeslutsprocessen kunden befinner sig kan ett företag anpassa sin marknadsföring och på så sätt öka sannolikheten att kunden köper just deras produkter och tjänster. Fortsätt läsa ”Vad är köpbeslutsprocessen?”

Vad är innovationsspridning? (Diffusion of Innovations)

I boken Diffusion of Innovations beskriver författaren Evert Rogers om hur och till vilken grad nya uppfinningar och teknologi sprider sig i ett samhälle, en process som kallas för innovationsspridning.
Grundidén är att man kan dela in en person i ett av fem kundsegment beroende på hur personen utmärker sig när ny teknologi blir tillgänglig på marknaden. Fortsätt läsa ”Vad är innovationsspridning? (Diffusion of Innovations)”

Vad är en omvärldsanalys?

Genom att göra en omvärldsanalys kan ett företag få insikt i vad som händer i omvärlden och hur det påverkar den egna verksamheten. Med omvärlden menas egentligen allting utanför den egna verksamhetens gränser som exempelvis samhället, miljön och landets ekonomi samt teknologiska utveckling. Fortsätt läsa ”Vad är en omvärldsanalys?”

Hur man byter kanalikon på Youtube (profilbild/visningsbild)

I den här guiden går vi igenom hur man byter en kanalikon på Youtube (också kallad för profilbild eller visningsbild) samt vilka format och mått som kanalikonen ska ha. Fortsätt läsa ”Hur man byter kanalikon på Youtube (profilbild/visningsbild)”

Offentliga, olistade och privata videor på Youtube

När du laddar upp en video på Youtube kan du välja mellan tre sekretessinställningar; om videon ska vara offentlig, olistad eller privat. I denna artikel går vi igenom vad dessa tre alternativ innebär och hur du gör för att ändra sekretessinställningarna för en specifik video. Fortsätt läsa ”Offentliga, olistade och privata videor på Youtube”

Ladda upp längre videor på Youtube

För att kunna ladda upp videor längre än 15 minuter på Youtube behöver ditt Youtubekonto vara verifierat och ha god kontostatus. Detta tar i de flesta fall inte längre än fem minuter att ordna och du behöver bara följa nedanstående instruktioner. Fortsätt läsa ”Ladda upp längre videor på Youtube”