De viktigaste marknadsföringsmodellerna genom tiderna

När ett företag ska ta fram en marknadsföringsstrategi finns det en hel drös av modeller att välja bland. Nya marknadsföringsmodeller dyker upp titt som tätt och det kan vara svårt att veta vilka modeller man borde använda. Dels för att många modeller inte fungerar lika bra idag som de gjorde när de togs fram (ofta beroende på teknologiska och sociokulturella förändringar) och dels för att vissa modeller helt enkelt inte fungerar i verkligheten.

Klicka här för att ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015” helt gratis.

Men det finns några marknadsföringsmodeller som sticker ut ur mängden. De är modeller som under åratal har blivit hyllade av experter och idag anser många att dessa är de grundläggande marknadsföringsmodellerna. Du som studerar eller arbetar med marknadsföring kommer förmodligen att känna igen vissa av de här modellerna.

 


 Marknadsföringsmodellerna i korthet


 

1. Porters generiska strategier (kostnadsledarskap, differentiering, fokusering)

Porters generiska strategier kan användas när ett företag ska planera sin marknadsstrategi. Modellen utvecklas av marknadsföringsgurun Michael E. Porter, som menade att ett företag kan få konkurrensfördelar genom att välja en av tre strategier: kostnadsledarskap, differentiering eller fokusering.

2. 4P

Många företag använder sig av 4p-modellen när de ska definiera sin marknadsmix. Modellen är indelad i kategorierna produkt, pris, plats och påverkan, vilka utgör grunden för företagets erbjudanden. Det förekommer även andra varianter av 4p-modellen, exempelvis 7p-modellen, där man har lagt till punkterna personal, process och fysiska bevis.

3. 4C

4c-modellen är en variant av 4p-modellen, där man fokuserar på kunden istället för försäljningen. Många föredrar 4c-modellen framför 4p-modellen eftersom den är anpassad för nischad marknadsföring snarare än för massmarknadsföring.

4. Ansoffs matris

Ansoffs matris/produkt- och marknadsmatrisen är ett verktyg som har i syfte att utveckla ett företags marknads- och tillväxtstrategi. Genom att använda en av fyra strategier kan verksamheten växa. Strategierna är marknadspenetration, produktutveckling, marknadsutveckling och diversifiering.

5. PEST

PEST-analysen är ett verktyg som används för att urskilja olika makrofaktorer som påverkar företaget. Man tittar på politiska-, ekonomiska-, sociokulturella- och teknologiska faktorer. Det förekommer även andra varianter av PEST-analysen, t.ex. STEEP och PESTLE.

PEST-analys

6. SWOT

SWOT-analysen är en modell som de flesta marknadsförare förmodligen har stött på någon gång under sin karriär. Modellen går ut på man analyserar interna och externa faktorer som påverkar/kan påverka företaget. Resultatet av SWOT-analysen kan t.ex. användas i en nulägesanalys.

SWOT

7. Porters femkraftsmodell

Med Porters femkraftsmodell mäter man hur hög konkurrensnivån är inom en bransch. Man tittar inte enbart på konkurrens mellan befintliga aktörer, utan även leverantörers förhandlingsstyrka, kunders förhandlingsstyrka, substitut för varan eller tjänsten, samt konkurrens från nya aktörer.

8. Produktlivscykeln

Produktlivscykeln beskriver olika stadier som en produkt går igenom under sin livstid, – från att produkten lanseras på marknaden tills att försäljningen av produkten upphör. Man granskar fyra stadier: introduktionsstadiet, tillväxtstadiet, mognadsstadiet och nedgångsstadiet.

Produktlivscykel

9. Boston-matrisen

Boston-matrisen/BCG-matrisen är ett verktyg som används för att analysera ett företags produktportfölj. Kort sagt går modellen ut på att företaget kategoriserar sina produkter genom att ställa relativ marknadsandel i förhållande till tillväxtgrad. De fyra kategorierna kallas frågetecken, stjärnor, kassakor och hundar.

Boston-matris

10. USP

USP (Unique Selling Point/Unique Selling Proposition) är det unika i ett erbjudande, vilket gör ett företags produkter/tjänster annorlunda från konkurrenternas.

Unique Selling Point (USP)


Vilka marknadsföringsmodeller tycker du är bäst? Lämna gärna en kommentar och en motivering!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *