Vad är AIDAS-modellen? (Marknadsföring)


AIDAS – Betydelse


AIDAS (även kallad AIDA) är en modell som beskriver de olika steg som en potentiell kund går igenom innan han/hon bestämmer sig för att köpa en produkt eller tjänst. Bokstäverna i modellens namn står för Attention, Interest, Desire, Action, och Satisfaction.

Modellen är bland annat populär bland e-handelsföretag eftersom den hjälper företagen att granska och utveckla sina säljprocesser – från att ett prospekt (en potentiell kund) noterar ett erbjudande fram till dess att han eller hon köper produkten/tjänsten.

Klicka här för att ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015” helt gratis.

Attention (uppmärksamhet)

Det första steget i AIDAS, Attention, handlar om att få den potentiella kunden att lägga märke till ditt erbjudande och att skapa nyfikenhet hos kunden.

Fundera över hur den första kontakten med dina kunder ser ut. Vilket är det första budskapet som når dem? Försök att utveckla detta moment så att det blir ännu mer intresseväckande.

 

Interest (intresse)

När du har fått kundens uppmärksamhet är nästa steg i AIDAS att få personen att bli intresserad av vad du har att säga.

Först bör du ställa frågor och lyssna på vad kunden har att berätta. Försök att identifiera vilka behov och problem kunden har och diskutera med honom/henne om vad orsaken till dessa problem kan vara.

Desire (önskan)

Efter att kunden har blivit intresserad av det du har att säga, vill du väcka en önskan hos honom/henne att äga din produkt eller tjänst. Det kan du göra på flera olika sätt, bland annat genom att:

– Beskriva fördelarna med ditt erbjudande och vad de innebär för kunden.

– Berätta om hur ditt erbjudande kan lösa kundens problem/tillfredsställa dennes behov.

– Gör erbjudandet exklusivt. Kanske gäller erbjudandet endast under en viss tidsperiod?

 

Action (handling)

Bara för att kunden känner ett behov av att ha din produkt eller tjänst betyder det inte att han/hon automatiskt kommer att nappa på ditt erbjudande.

Därför vill du, efter att ha hanterat eventuella invändningar, uppmana kunden att handla av dig. Inom E-handeln använder man vanligtvis call to action, d.v.s. aktiva meningar som ”Köp nu!” på banners och ikoner för att få kunden att vilja köpa saker på direkten.

Det viktigaste är att kunden får en liten knuff i ryggen (inte ordagrant alltså!) så att ni når ett avslut.

 

Satisfaction (tillfredsställelse)

Efter att en kund har handlat av dig är det viktigt att han/hon känner sig tillfredsställd. Det s.k. fenomenet buyers remorse, d.v.s. att kunden känner ånger efter sitt köp,  går att förhindra genom att både före och efter köpet betona vilka fördelar produkten/tjänsten medför.

Tillämpar du AIDAS-modellen inom din verksamhet, eller använder du någon liknande metod? Lämna gärna en kommentar!

Klicka här för att läsa om andra populära marknadsföringsmodeller.

2 reaktioner till “Vad är AIDAS-modellen? (Marknadsföring)”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *