Vad är Ansoffs matris?

Ansoffs matris, även kallad för produkt- och marknadsmatrisen, är ett verktyg som används för att planera en verksamhets marknads- och tillväxtstrategi. Tanken är att verksamheten ska kunna växa genom att tillämpa en av följande fyra strategier; marknadspenetration, produktutveckling, marknadsutveckling eller diversifiering.

Modellen baseras på att verksamheter antingen bör försöka få ut det mesta av sina nuvarande produkter/marknader eller fokusera på nya produkter/marknader.

 

Ansoffs matris

Så här ser Ansoffs matris ut. Den är indelad i de fyra strategierna marknadspenetration, produktutveckling, marknadsutveckling och diversifiering.

Strategiernas innebörd

Marknadspenetration (market penetration)

Marknadspenetration innebär att en verksamhet försöker få fler marknadsandelar på en nuvarande marknad (d.v.s. en marknad som organisationen redan är verksam i), med hjälp av befintliga produkter.

Exempel på marknadspenetration: Ett café erbjuder ”var femte kopp kaffe gratis” för att försöka öka återköpsfrekvensen hos sina kunder.

 

Produktutveckling (product development)

Produktutveckling är en tillväxtstrategi som innebär att en verksamhet utvecklar nya produkter för sin befintliga marknad. Förbättringar och modifikationer av redan existerande produkter är också en viktig del av produktutvecklingen.

Exempel på produktutveckling: En biodlare som tidigare enbart har sålt naturell honung lanserar en ny smak: eucalyptus.

 

Marknadsutveckling (market development)

Strategin marknadsutveckling går ut på att en verksamhet hittar nya marknader för en redan existerande produkt.

En av de vanligaste varianterna av marknadsutveckling är geografisk expansion, d.v.s. att verksamheten börjar sälja produkter och tjänster till nya geografiska områden.

Exempel på marknadsutveckling: En svensk webbutik expanderar sin verksamhet till hela Norden genom att erbjuda utskick och frakt till respektive länder.

 

Diversifiering (diversification)

Diversifiering innebär att en verksamhet tar fram nya produkter till en, för verksamheten, ny marknad. Det är den mest riskfyllda strategin i Ansoffs produkt- och tillväxtstrategi.

Diversifieringen delas ibland in i olika kategorier och kallas då för koncentrisk-, horisontell-, samt konglomerat-/lateral diversifiering.

Koncentrisk diversifiering

Koncentrisk diversifiering innebär att det finns viss teknologisk likhet mellan den gamla och den nya verksamheten, vilket betyder att organisationens befintliga teknologiska kunskaper kan komma att underlätta arbetet med den nya verksamheten.

Exempel på koncentrisk diversifiering: En tillverkare av industriella datorer börjar producera och sälja datorer för privatpersoner.

 

Horisontell diversifiering

Horisontell diversifiering syftar på att verksamheten tar fram en produkt som är tekniskt och kommersiellt olik resten av produktportföljen, men som ändå kan attrahera befintliga kunder.

Exempel på horisontell diversifiering: En tillverkare av persondatorer börjar utveckla och sälja datorspel.

 

Konglomerat diversifiering

Konglomerat diversifiering, även kallat för lateral diversifiering, omfattar produkter som är tekniskt samt kommersiellt olika resten av produktportföljen. Till skillnad från horisontell diversifiering så har dock produkterna en sådan liten relation till den övriga verksamheten att de snarare attraherar nya kundgrupper än gamla.

Exempel på konglomerat diversifiering: En tillverkare av persondatorer börjar producera rakapparater.

Klicka här för att ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015” helt gratis.


Vad har du för erfarenheter av att använda Ansoffs matris? Lämna en kommentar!

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *