Vad är BCG-matrisen? (Boston-matrisen)

BCG-matrisen (även kallad Boston-matrisen eller tillväxt-marknadsandelsmatrisen) är ett enkelt verktyg som används för att analysera ett företags produktportfölj (produkter som företaget erbjuder) och verksamhetsområden (områden som företaget är verksamt inom).

I BCG-matrisen ställs relativ marknadsandel, d.v.s. hur stor del av marknaden företaget har, i förhållande till marknadens tillväxtgrad, alltså hur mycket marknaden växer. BCG-matrisen delas in i fyra olika grupper som kallas för frågetecken, stjärnor, kassakor, och hundar.

 

BCG-matrisen/Boston-matrisen

 

Boston-matris
Så här ser BCG-matrisen ut. Den är indelad i de fyra kategorierna: frågetecken, stjärnor, kassakor och hundar.

 


Frågetecken

Låg marknadsandel – Hög tillväxt


Frågetecken (ibland kallade problembarn) är verksamhetens osäkra kort. Målet är att de ska bli stjärnor och ännu senare kassakor, men risken finns att frågetecken slutar som hundar om de inte lyckas ta fler marknadsandelar innan tillväxten börjar avta.

Därför krävs det mycket noggrann analys före en verksamhet bestämmer sig för att investera i ett frågetecken. Det är vanligt att nystartade företag endast har frågetecken i sin produktportfölj.

 


Stjärnor

 Hög marknadsandel – Hög tillväxt


Stjärnorna är storspelarna på marknaden. De kostar mycket att underhålla och utveckla eftersom de måste behålla en hög tillväxtgrad och fortsätta vara konkurrenskraftiga. Men stjärnorna är dessutom oerhört lönsamma.

Helst ska stjärnor med tiden utvecklas till att bli kassakor. Detta kan ske genom att verksamheten behåller sin position som ledare inom sin nisch eller som en av de ledande aktörerna på marknaden. Om de misslyckas med det är risken stor att stjärnorna blir hundar.

 


Kassakor

Hög marknadsandel – Låg tillväxt


Kassakor (även kallade mjölkkor) genererar mycket intäkter och utvecklingskostnaderna är låga tack vare att verksamheten är väletablerad på en redan mogen marknad. Man brukar säga att företagen mjölkar sina kassakor, eftersom de ger mycket vinst i förhållande till den låga investeringskostnaden.

I och med att marknaden har en låg tillväxtgrad bör inte vinsten ifrån kassakorna återinvesteras i produktens utveckling, utan istället kan resurserna investeras i t.ex. stjärnor och frågetecken.

 


 Hundar

Låg marknadsandel – Låg tillväxt


Hundar (även kallade byrackor) genererar sällan någon vinst eftersom marknaden redan är mogen och verksamheten spelar en liten roll på marknaden.

Det är inte ovanligt att hundar når break-even, vilket kanske låter bra när man först hör det, men det betyder att resurserna egentligen kan användas för att investera i något annat som är mer lukrativt. Hundar ska alltså i de flesta fall säljas av.

 


Exempel på BCG-matrisen

Såhär kan BCG-matrisen se ut för några av Googles produkter och tjänster:

Stjärna: Youtube

Youtube är den marknadsledande aktören för videoklipp på internet och tjänsten fortsätter att växa så det knakar.

Kassako: Google Sök

I mer än femton år har Googles sökmotor funnits och idag görs mer än tre miljarder sökningar per dag. Google är den ledande aktören på en mogen marknad.

Frågetecken: Google Wallet

Google Wallet är ett mobilt betalsystem som idag endast fungerar i USA. Det finns redan flera stora aktörer på marknaden, så frågan är; kommer Google att satsa på sitt frågetecken?

Hund: Orkut

Orkut är en social mediekanal skapad av Google, som var mycket populär i bland annat Brasilien och Indien. I september år 2014 stängde tjänsten ner, delvis på grund av att Orkut inte lyckades upprätthålla samma höga tillväxtgrad som vissa andra sociala medier.


Avslutningsvis…
Om du vill få en enkel översikt över ditt företags produktportfölj – testa BCG-matrisen. Den hjälper dig att förstå hur verksamhetens resurser kan fördelas på ett effektivt sätt och det blir enklare att avgöra vilka produkter som är att värda att investera i.

Använder du BCG-matrisen i din verksamhet, eller föredrar du någon annan modell? Lämna gärna en kommentar.

Klicka här för att ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015” helt gratis.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *