Vad är innovationsspridning? (Diffusion of Innovations)

I boken Diffusion of Innovations beskriver författaren Evert Rogers om hur och till vilken grad nya uppfinningar och teknologi sprider sig i ett samhälle, en process som kallas för innovationsspridning.
Grundidén är att man kan dela in en person i ett av fem kundsegment beroende på hur personen utmärker sig när ny teknologi blir tillgänglig på marknaden.

Ett företag som lanserar en ny produkt på marknaden (exempelvis en toppmodern mobiltelefon) kan med fördel anpassa sin marknadsföring efter de olika kundsegmenten för att öka sin försäljning till respektive grupp.

Innovationsspridningens kundsegment

Svenska: Innovatörer, Tidiga brukare, Tidig majoritet, Sen majoritet  & Eftersläntrare.
Engelska: Innovators, Early adopters, Early majority, Late majority & Laggards.

 

Innovators/Innovatörer

Innovatörerna (innovators, 2.5%) är en liten grupp av personer som ständigt är först med att testa och använda ny teknik. Innovatörerna har hög social status, god ekonomi och är inte rädda för att ta risker.

 • Hög social status
 • Välutbildad
 • God ekonomi
 • Beredd att ta risker, betalar mycket för att äga ”det allra senaste”

Exempel på innovator/innovatör:
Man känner igen innovatören som en person som använder den allra senaste teknikprylen innan vi andra visste om att produkten överhuvudtaget existerade.

Early adopters/Tidiga brukare

De tidiga brukarna (early adopters, 13.5%) är de främsta opinionsbildarna och trendsättarna i samhället. Precis som innovatörerna så har de tidiga brukarna hög social status, men de är däremot inte lika benägna att utsätta sig för risker som innovatörerna.

De tidiga brukarna betalar mer för ny teknik än den tidiga majoriteten, men vill till skillnad från innovatörerna kunna veta att de får ut av att äga produkten, exempelvis ökad social status, minskade kostnader eller ökad effektivitet.

 • Social ledare
 • Trendsättare
 • Utbildad
 • God ekonomi
 • Risktagare, men vill ändå veta att den får ut något av att äga produkten

Exempel på early adopter/tidig brukare:
Teknikbloggaren som genom sina recensioner påverkar läsarnas åsikter om de senaste high-tech prylarna.

Early majority/Tidig majoritet

Den tidiga majoriteten (early majority, 34%) är snarare följare än ledartyper, men de tar gärna till sig innovationer och gör det vanligtvis före den genomsnittliga konsumenten. Det är viktigt för den tidiga majoriteten att få bevis på att innovationen fungerar och därför vänder man sig till innovatörerna samt de tidiga brukarna för att få detta bekräftat.

 • Följare
 • Tidig användare av nya produkter
 • Vågar chansa efter att ha fått bevis
 • Inspireras av innovatörerna och tidiga brukarna

Exempel på early majority/tidig majoritet:
Personen som är intresserad av ny teknik och som håller sig uppdaterad genom bloggar och forum.

Late majority/Sen majoritet

Den sena majoriteten (late majority, 34%) är skeptiska till förändring och ny teknologi. De är traditionella och väntar på att majoriteten av befolkningen redan ska äga en ny produkt innan de själva testar att använda den.

 • Skeptisk, traditionell
 • Sen att ta till sig innovationsspridning
 • Högre ålder
 • Lägre utbildningsnivå och sämre ekonomi än ovanstående grupper

Exempel på late majority/sen majoritet:
Personen som idag använder en traditionell mobiltelefon istället för en smartphone.

Laggards/Eftersläntrare

Eftersläntrarna (laggards, 16%) är de personer som tar till sig ny teknologi sist av alla. De är mycket skeptiska till förändring och börjar vanligtvis inte använda ny teknik förrän de verkligen måste det.

Exempel på laggards/eftersläntrare:
Personen som idag använder en svartvit tjock-tv och som vägrar att uppgradera sig eftersom tv-apparaten ”fortfarande fungerar”.


Vad har du för erfarenheter av innovationsspridning? Känner du igen dig i något av de olika kundsegmenten/kategorierna? Lämna gärna en kommentar!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *