Vad är marknadsmix och 4p-modellen?


Marknadsmix (även kallad marknadsföringsmix) kallas den kombination av konkurrensmedel som en verksamhet använder i sin marknadsföring.

Marknadsmixen används i synnerhet för att definiera de strategiska positioner som verksamhetens produkter har på marknaden. För att göra detta använder man sig vanligtvis av 4p-modellen, som står för: produkt, pris, påverkan och plats.

Det förkommer även andra varianter av 4p-modellen, exempelvis 7p-modellen samt den mer kundorienterade 4c-modellen.

 

 Marknadsmix

 


 4p-modellen


 

Produkt

Med produkt (product) menar man kort och gott de produkter och tjänster som företaget erbjuder. Varje produkt går igenom en s.k. produktlivscykel. För att maximera lönsamheten bör företaget anpassa sin marknadsmix efter de olika stadierna i produktlivscykeln.

Produkten delas ibland in i tre delar, kärnprodukt, kringprodukt och metaprodukt. Kärnprodukten är själva produkten i sig, kringprodukten är något som ingår i erbjudandet utöver kärnprodukten (t.ex. garantier och försäkringar) och metaprodukten är den upplevelse eller känsla som produkten inger.

 

Pris

Precis som det låter så syftar pris (price) på hur mycket en kund behöver betala för en produkt. När priset på en produkt ska bestämmas är det viktigt att man har marknadsmixen i åtanke och att man har valt en prisstrategi, eftersom produktpriset är en betydande faktor för en produkts lönsamhet.

Man kan exempelvis använda prissättningsmetoderna skumning eller penetrationsprissättning.

 

Påverkan

Påverkan (promotion) omfattar all form av kommunikation som informerar människor om en produkt, t.ex. reklam, PR, annonsering, direktreklam och annan form av säljande kommunikation.
Genom att göra en nollpunktsanalys kan man ta reda på huruvida ett beslut rörande påverkan är värt att genomföra eller inte.

 

Plats

Plats (place) handlar om vilka distributionskanaler företaget väljer att använda för att kunderna ska kunna få tag i företagets produkter. Man tittar bland annat på var produkten säljs (t.ex. i fysiska butiker, på internet, eller via grossister) samt om produkten ska fraktas och i så fall hur.

Klicka här för att ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015” helt gratis.


Vad har du för erfarenheter av marknadsmix och 4p-modellen? Dela gärna med dig!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *