Vad är Porters generiska strategier? (konkurrensstrategier)

Porters generiska strategier (även kallade Porters tre basstrategier/konkurrensstrategier) beskriver hur ett företag kan få konkurrensfördelar på en marknad genom att tillämpa en av följande tre marknadsstrategier; kostnadsledarskap, differentiering eller fokusering.

För att få strategiska konkurrensfördelar behöver företaget välja mellan att antingen erbjuda billigare produkter/tjänster än sina konkurrenter, eller att erbjuda något som kunderna är beredda att betala mer för. Företaget måste också bestämma om de ska rikta sina produkter mot hela industrin, eller bara mot en liten, nischad del av marknaden.

 

Porters generiska strategier

Så här ser Porters generiska strategier ut. De tre konkurrensstrategierna är kostnadsledarskap, differentiering, samt fokusering. Notera att fokusering är indelad i två delar; kostnadsbaserad fokusering samt differentierad fokusering.

 


Kostnadsledarskap


Kostnadsledarskap innebär att ett företag strävar för att erbjuda de billigaste produkterna och tjänsterna på marknaden. Målet är alltså att pressa priserna på produkten så mycket det bara går.

Det finns både för- och nackdelar med denna strategi. Så länge företaget faktiskt är billigast på marknaden så kommer det att generera kunder.
Men konkurrensen är ofta hög just eftersom att många företag satsar på att vara billigast. Därför är det inte helt ovanligt med så kallade priskrig, vilket på sikt kan leda till att branschen inte längre blir lönsam.

 

Exempel på företag som är kostnadsledare:

Ryan Air, LIDL, McDonalds

 


Differentiering


Differentiering är en generisk strategi som handlar om att få ett företag att sticka ut bland sina konkurrenter. Differentierade verksamheter säljer förvisso inte de billigaste produkterna eller tjänsterna, men de erbjuder något annat som kunderna är beredda att betala extra för.

Det kan till exempel handla om unika fördelar med själva kärnprodukten eller att det tillkommer speciella kringprodukter i erbjudandet.

 

Exempel på företag som är differentierade:

Apple, Bang & Olufsen, Lush

 


Fokusering


När Porters generiska strategier för första gången förklarades av Michael E. Porter var fokusering en ensam strategi, men idag delas den upp i två delar; kostnadsbaserad fokusering och differentieringsbaserad fokusering.

Kostnadsbaserad fokusering är precis samma sak som kostnadsledarskap förutom att företaget riktar sig mot en mindre, nischad marknad.

Differentieringsbaserad fokusering är samma sak som differentiering, fast även där riktar sig företaget till en mindre marknad.

 

Exempel på företag som tillämpar fokusering:

Dell och Hyundai

 


Stuck in the middle (fast i mitten)


Som tidigare nämnt så är tanken att ett företag endast ska tillämpa en av Porters tre generiska strategier. Detta beror på att kostnadsledarskap och differentiering fungerar som motpoler för varandra.
Om man misslyckas med detta finns risken att företaget blir Stuck in the middle, alltså att man fastnar mittemellan de olika strategierna och förlorar därför sina konkurrensfördelar.

Stuck in the middle svenska

Det har däremot diskuterats mycket kring huruvida det verkligen är dåligt att satsa på fler än en konkurrensstrategi och än idag finns det, så vitt jag vet, inget säkert svar.

Klicka här för att ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015” helt gratis.


Har du några bra exempel på företag som har lyckats med sina konkurrensstrategier? Dela med dig!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *