Vad är SMART? (Målformulering)

SMART – Betydelse

S.M.A.R.T. är en metod som används för att förenkla utformningen av ett mål. Med hjälp av denna modell kan du enklare avgöra huruvida en målsättning är passande/applicerbar eller inte.

Det finns flera olika varianter av SMART, men den kanske vanligast förekommande varianten i Sverige står för: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt.

Modellen går exempelvis att använda för strategiska-, operativa- och taktiska mål.

 

SpecifiktSpecifikt mål

Målet ska vara klart och tydligt. Ju mer specifikt målet är, desto bättre.

Till exempel är –att tjäna 2 miljoner kronor– ett mer specifikt mål än att –att bli rik-.

 

MätbartMätbart mål

Målet måste innehålla mätbara kriterier. Tanken är att, om målet inte går att mäta, går det inte heller att avgöra om man gör några framsteg.

Till exempel är –att sälja dubbelt så mycket jämfört med förgående år– mätbart, medan –vi ska förbättra vår verksamhet– inte är det i samma utsträckning.

 

AccepteratAccepterat mål

Målet ska vara accepterat av samtliga som ska arbeta för att uppnå målet.

Om det råder skilda meningar om vad som ska uppnås, kommer det med största sannolikhet att påverka resultatet negativt.

 

RealistisktRealistiskt mål

Det måste vara rimligt och överhuvudtaget möjligt att uppnå målet. Överdrivna och orealistiska mål gör sällan någon nytta.

Detta betyder däremot inte att man inte ska behöva kämpa för att uppnå sina mål. Så, se till att dina mål är rimliga, även om de är utmanande.

 

TidssattTidssatt mål

Ett måldatum bör sättas, så att den som ska uppnå målet har en deadline att arbeta inför.

Med ett måldatum blir det enklare att fokusera på att arbeta mot målet istället för att andra arbetsuppgifter hamnar i vägen. En bestämd deadline innebär även att man (indirekt) har bestämt ett datum då man kan mäta om målet faktiskt har uppnåtts eller inte.

 

(Attraktivt)Attraktivt mål

Attraktivt är ett kriterium som ibland förekommer i SMART. Modellen kallas då för SMARTA istället.

Med attraktivt menar man att det är viktigt att sätta relevanta mål som spelar roll. Att sätta mål bara för sakens skull är endast olönsamt och tidskrävande.

 

Klicka här för att ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015” helt gratis.


Brukar du använda dig av SMART, eller någon annan metod för att sätta mål? Lämna gärna en kommentar!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *