Vad är marknadsstrategi?

Marknadsstrategi kallas den blandning av strategier som ett företag väljer att använda för att uppnå sina marknadsmål. I marknadsstrategin ingår även analys, formulering och utvärdering av företagets strategiska position.

Syftet med marknadsstrategin är att företaget ska kunna nå sina marknadsmål, vilket vanligen leder till ökad försäljning och konkurrenskraft. Marknadsmixen är en viktig del av marknadsstrategin som vanligtvis utgör grunden till företagets marknadsplan.
Fortsätt läsa ”Vad är marknadsstrategi?”

Prissättning och prissättningsstrategier

Prissättning kallas det när ett företag bestämmer vilket pris deras produkter och tjänster ska säljas för. Det finns många faktorer att beakta när man ska avgöra vad som är ett lämpligt pris, t.ex. inköpskostnader och andra utgifter för produkten/tjänsten, hur stor efterfrågan är, hur den rådande konkurrensen ser ut och vad man vill uppnå genom försäljningen. Fortsätt läsa ”Prissättning och prissättningsstrategier”

Vad är positionering och produktpositionering?

Positionering är en marknadsstrategi som har i syfte att ge ett varumärke en unik position i kundernas medvetande. Målet är att varumärkets position ska skilja sig ifrån konkurrerande varumärkens positioner i sådan utsträckning att kunderna inte uppfattar det egna varumärket som ett alternativ likvärdigt konkurrenternas. Fortsätt läsa ”Vad är positionering och produktpositionering?”

Vad är gerillamarknadsföring?

Gerillamarknadsföring är en reklam- och marknadsföringsstrategi som går ut på att företag använder sig av billiga, okonventionella metoder för att marknadsföra sina produkter och tjänster. Dessa metoder kan exempelvis innefatta att ett företag sätter upp klistermärken och affischer på platser där många personer befinner sig. Fortsätt läsa ”Vad är gerillamarknadsföring?”

Vad är en positioneringskarta?

En positioneringskarta kan göra det enklare för ett företag att identifiera sina positioner på marknaden och att utveckla dessa. Med hjälp av positioneringskartan kan företaget visualisera hur kunder (befintliga och potentiella) uppfattar företagets position på marknaden, i förhållande till företagets konkurrenter. Det går även att använda positioneringskartan för att jämföra verksamheters produkter, tjänster och varumärken. Fortsätt läsa ”Vad är en positioneringskarta?”