Sätta upp mål

Att sätta mål är avgörande för att ett företag ska lyckas. Med mål skapas en känsla av gemenskap på en arbetsplats och medarbetare kan känna att man arbetar för att nå samma resultat. Att använda SMART-modellen är en beprövad metod för att optimera sin målsättning.

Läs Mer

Vad betyder SMART?

SMART målsättning innebär att man utgår från följande punkter när man sätter sina mål:

Specifikt – Mål ska vara specifika så att alla medarbetare vet vilket mål de jobbar för.

Mätbart - Att ha mätbara mål är bäst då det blir enklare att se att man faktiskt nått målet.

Accepterat – Alla i företaget eller projektgruppen ska acceptera målen och tillvägagångsätten för att nå dem.

Realistiskt – Realistiska mål är viktigt. Man ska känna att målen är genomförbara.

Tidsbestämt – Att arbeta utifrån en satt deadline är alltid bäst. Har man inte det kan det vara svårt att avgöra när eller om man når sina mål.

Skapar man en sådan här målformulering ökar man sina chanser att verkligen nå sina mål.