Företagets vision

Vad är en vision?

Vision betyder för de flesta av oss något vi vill uppnå. Ett stadie i framtiden man ser fram emot. En vision för en privatperson behöver inte alltid vara realistisk eller tidsbunden, men för ett företag är det annorlunda.

Att formulera en vision som både inspirerar internt och externt är idag viktigt för alla företag.

Läs Mer

En vision ska:

Lyfta fram affärsidén.

Visa vad företaget gör.

Visa hur företaget gör det.

Visa vilka företaget gör det för.

Visionen ska vara företagets kärna och stöttepelare. Företag med en tydlig och bra vision lyckas ofta bättre än företag som inte har det.

Formulera en vision

Sitter du just nu och vill formulera en vision för ditt företag? Kolla då över dessa punkter och jobba utifrån dem.

Var tydlig och koncis.

Visionen ska fungera både externt och internt.

Den ska vara specifik och fungera bäst på ditt företag.

Visionen ska motivera.