Marknadsföringsmodeller

Det finns flera olika teorier och marknadsföringsmodeller. Dessa teorier och modeller används för att optimera sin marknadsföring.

Läs Mer

Positionering marknadsföring

Positionering inom marknadsföring och varumärkesbyggande betyder den position man som varumärke vill besitta i sina kunders medvetande. Alltså inte en fysisk positionering utan hur kunder sorterar in varumärket i sitt medvetande.

Denna unika positionering ska sedan resultera i att konsumenterna väljer ett varumärke framför dess konkurrenter.

Marknadsmix 4P

Denna marknadsmix använder företag i sin marknadsföring för att optimera sin marknadsföring som konkurrensmedel. De 4P:na är:

Produkt: Detta är kombinerat av vara och tjänst beroende på vad företaget erbjuder.

Pris: Det konsumenten betalar för produkten.

Påverkan: Den säljande kommunikation som riktas mot kunden.

Plats: De aktiviteter som gör produkten tillgänglig för kunden.

De viktigaste modellerna

Här har vi samlat de viktigaste marknadsföringsmodellerna genom tiderna.