Rekrytering marknadsföring

Är du i behov av rekrytering inom marknadsföring? Här får du tips på professionella rekryteringsföretag och information om hur en rekryteringsprocess inom marknadsföring går till. Slutligen listas ett antal fördelar med att anlita en erfaren och kompetent rekryterare, med kunskap om marknaden och dess snabba förändringstakt. Det handlar om hur rekryteringsföretaget matchar företagets behov med rätt kandidat för rollen. Lär dig mer om hur rekrytering inom marknadsföring fungerar.

Läs Mer

Vad är rekryteringsmarknadsföring?

Inom rekryteringsmarknadsföring används olika tekniker och strategier för att locka till sig speciell kompetens inom olika områden, allt utifrån vad som efterfrågas. En strategi för rekryteringsmarknadsföring är att lägga fokus på sociala medier, där kan företag vända sig till specifika målgrupper. Ett rekryterande företag kan med hjälp av rekryteringsmarknadsföring identifiera önskade kompetenser och egenskaper och rikta sig till personer som har just dessa. Fördelen är att företaget endast ägnar sin tid och resurser på dem som är kvalificerade för tjänsten.

Tips på rekryteringsföretag inom marknadsföring

Här nedan finner du tips på sex professionella rekryteringsföretag inom marknadsföring. Samtliga företag arbetar utifrån ditt företags behov och önskemål vad gäller rekrytering. Du får en skräddarsydd lösning som förhoppningsvis lever upp till dina förväntningar och även förväntningarna hos den som har rekryterats till ditt företag. Läs mer och hitta ett passande rekryteringsföretag inom marknadsföretag i listan nedan.

Level Recruitment

Företaget agerar som rekryteringspartner inom flera olika verksamhetsområden, bland annat rekrytering inom marknadsföring och sälj. Level Recruitment har rekryteringskonsulter med gedigen erfarenhet av projektledning och rekryteringsprocesser. Efter headhunting/search ingår ett personlighetstest för den som har valts ut i samband med rekryteringen. Företaget ser till att rätt person rekryteras till rätt position och du som kund kommer att vara i kontakt med dem under hela rekryteringsprojektet. Söker ditt företag effektiva säljare eller marknadsförare, som förstår marknadens snabba förändringar, kan Level Recruitment sköta rekryteringen.

Kom till Levelrecruitment.se

Framtiden

Framtiden levererar bland annat rekryteringsmarknadsföring och de kan hjälpa ditt företag med rekrytering inom många olika arbetsområden. Målet för Framtiden är att vara landets bästa rekryteringsföretag inom marknadsföring och nio andra områden. Företaget har lång erfarenhet inom kompetensbaserad rekrytering av talanger till stora likväl som små företag. Efterfrågan på kompetent personal inom digital marknadsföring har ökat snabbt. Framtiden har noga följt utvecklingen inom branschen för marknadstjänster. Framtiden har det rätta nätverket för att rekrytera rätt marknadsförare till ditt företag.

Kom till Framtiden.com

Team720

Team720 erbjuder kompetensförsörjning till företag som är i behov av rekrytering till marknader som kräver kvalificerad personal inom marknadsföring, media och försäljning. Företaget ser till att du får personal med rätt drivkraft, kompetens och personlighet samt dessutom passar in i företagskulturen. Dagens marknadskompetens ser annorlunda ut jämfört med tiden före digitala tjänster. Idag efterfrågas ytterligare specialisering, förutom kunskap. Exempel på specialistroller inom marknadsföring är: content manager, social media manager, digital marknadschef och affärsutvecklare. Team720 är en rekryteringspartner som förstår dagens datadrivna marknadsföring.

Kom till Team720.se

Knack Rekrytering

Knack Rekrytering & Konsulter är ett Stockholmsbaserat och nischat rektyteringsföretag med fokus på marknad likväl som kommunikation och design. Företaget vänder sig till dig som är i behov av att rekrytera kompetent personal inom digital marknadsföring. Teambuilding är prioriterat för Knack och då är det kreativitet, mångsidighet och strategi som är i fokus. Med lång erfarenhet inom marknadsföring jobbar Knack med kompetensbaserade metoder för rekrytering. Mångfald och människors olika perspektiv är viktigt, således också en rekrytering som är inkluderande.

Kom till Knackrekrytering.se

Maxkompetens

Maxkompetens är ett rekryteringsföretag med minst 20 års erfarenhet inom branschen. Företaget är en av de större och mest kompetenta aktörerna i Sverige. De rekryterar årligen mer än 1200 personer till tjänster inom marknad och försäljning, teknik och IT samt logistik, kundtjänst och administration. Rekryteringen är värdegrundsbaserad och fokus läggs på drivkraft likväl som en personlighet som matchar ditt företags behov, mål, värderingar och kultur. Maxkompetens kan rekrytera specialister inom marknadsföring och försäljning till det företag du, som kund, representerar.

Kom till Maxkompetens.se

Recruitment Friends

Rekryteringsbyrån Recruitment Friends är nischad och lägger sitt fokus på rekrytering inom digital marknadsföring. De matchar ditt företag med marknadsföringsspecialister i Sveriges fyra största städer: Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Recruitment Friends har erfarenhet och kunskap tack vare professionella medarbetare inom rekrytering, marknadsföring och design. Initialt diskuteras den profil ditt företags nya stjärna inom digital marknadsföring bör ha, för att passa ditt företags behov. Förutom kompetens handlar rekryteringen om tänkbara kandidaters motivation och inställning. Rekryteringen skräddarsys utifrån kunders önskemål gällande kravprofiler.

Kom till Recruitmentfriends.com

Rekrytering inom marknadsföring – Så går det till

Här nedan kan du läsa om hur rekrytering inom marknadsföring går till. Hela rekryteringsprocessen beskrivs och förklaras stegvis från det första initiala mötet, där du talar om ditt företags behov, till återkoppling när rekryteringen slutförts. Rekryteringsprocessen skapar bland annat struktur i arbetet och leder till ett mer systematiskt urvalsarbete. Nedan går vi igenom vilka steg som följer under processen. Du kan även hitta mer information hos Ledarnas.

Kravprofil & tidsplan

I en kravprofil sammanfattas de krav som ställs på den som ska rekryteras. Dokumentet kan delas in i olika typer av kompetenser och erfarenheter som efterfrågas. Kravprofilen inkluderar till exempel utbildning och teoretisk förståelse samt personliga egenskaper. Syftet är att hitta kandidater med störst potential för tjänsten. Innan kravprofilen dokumenteras görs en tidsplan för rekryteringen.

Annonsering

Annonsering sker på rekryteringsföretagets hemsida, annonsportaler och sociala medier. I annonserna introduceras företaget som vill rekrytera. Därefter beskrivs yrkesrollen så realistiskt som möjligt samt vad som krävs för att få jobbet. Det framgår vad företaget behöver och vad de förväntar sig av sökande kandidater. Ju mer korrekt bild, desto mer relevanta ansökningar.

Urval & tester

Rekryteringsföretaget granskar tänkbara kandidater i egna databaser och nätverk samt de ansökningar som kommit in. Innan ett urval görs kan rekryteraren vid behov genomföra tester, till exempel ett personlighetstest. Utifrån vilka kompetenser som identifieras görs urvalet tillsammans med företagskunden. De bäst lämpade kandidaterna för yrkesroller inom marknadsföring går vidare till nästa steg, intervjuer.

Intervjuer

Samtliga potentiella kandidater intervjuas med hjälp av evidens- eller kompetensbaserad intervjuteknik. Syftet är att verifiera de kompetenser som efterfrågas och att den bäst lämpade kandidaten ska lyckas i sin roll på arbetsplatsen. Kompetensbaserade frågor syftar till att ringa in hur kandidaten har agerat tidigare i väl utvalda situationer. Under intervjuer lyfts också kravprofilen fram.

Referenstagning

Rekryteraren kontaktar utvalda kandidaters tidigare arbetsplatser och samlar in information via referenspersoner. Det kan till exempel vara tidigare kollegor likväl som chefer, projektledare, kunder eller lärare/handledare. Här är det viktigt att kunna verifiera de kompetenser och personliga egenskaper som tidigare har identifierats. Referenspersonerna bör kunna bekräfta och/eller komplettera den information som redan finns.

Återkoppling

Rekryteringsprocessen avslutas med en uppföljning för att säkerställa att både du som kund och den nu rekryterade kandidaten är nöjd. Att utvärdera och återkoppla kan identifiera både vad som gjorts bra och mindre bra. Återkopplingen visar hur träffsäkert rekryteringsföretaget har varit i sin rekrytering av personer till exempelvis specialistroller inom marknadsföring och sälj.

Marknadsföring rekrytering – 6 fördelar

Här nedan kan du läsa om fördelar som finns med att anlita företag som är specialister på marknadsföring och rekrytering. När en marknad förändras snabbt till följd av till exempel teknisk utveckling krävs det nya metoder för att ta sig igenom bruset. Yrkesrollerna inom marknadsföring blir mer specialistinriktade. Här listas sex fördelar med att anlita rekryteringsföretag som kan marknadsföring och rekrytering.

  1. Du spar tid och kan ägna din kunskap och ditt engagemang åt att driva och utveckla ditt företags kärnverksamhet.
  2. Det ger en träffsäker rekrytering inom (digital) marknadsföring och de specialistroller som tagits fram, vilket är A och O för ditt företags framtid.
  3. Att ta hjälp av kompetenta och erfarna rekryterare som följer en strukturerad och kompetensbaserad rekryteringsprocess ger dig trygghet.
  4. Det är en investering och långsiktig lösning som håller företaget ajour; på sikt kan det göra ditt företag än mer lönsamt.
  5. Du har en professionell och ytterst kunnig rekryterare och samarbetspartner, som samtidigt blir ditt bollplank genom hela rekryteringsprocessen.
  6. Du får ett nytt perspektiv på processens olika delar och kommer därför inte att landa i samma subjektiva rekryteringsmönster som tidigare.